Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hanuš Schwaiger

Hanuš Schwaiger

Významný český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, do českého malířství přinesl jiné vidění a obohatil je o svůj jedinečný styl, ve kterém propojil své zkušenosti ze zahraničí a podněty ze studia starých mistrů s nadcházejícími moderními proudy symbolismu a secese.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*28. 6. 1854 Jindřichův Hradec – 17. 6. 1912 Praha

Jan (Hans) Petr Pavel Schwaiger pocházel ze zámožné německojazyčné rodiny obchodníka. Jako mladý se věnoval spíše hudbě, jeho malířskému nadání nic nenasvědčovalo. Teprve později se vrhl na kreslení a malování, kvůli kterému zanechal obchodní studia na vídeňské akademii a byl rodiči povolán zpět do rodného města. Proti vůli rodiny a pevně rozhodnutý studovat malířství se přihlásil na vídeňskou výtvarnou akademii. Potýkal se s finančními potížemi a nakonec se vrátil zpět do Jindřichova Hradce. Dalším krokem na jeho umělecké cestě byla návštěva Holandska a Belgie, kde se seznámil s díly slavných nizozemských malířů a obdivoval místní architekturu a přírodu. Pobýval na Slovácku, poté tvořil v Bystřici pod Hostýnem. Roku 1899 se stal profesorem technického kreslení na České vysoké škole technické v Brně a od roku 1902 se usadil v Praze, kde byl jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění (AVU). Jeho žáky byli například Otakar Kubín, Rudolf Kremlička a další významní čeští malíři. Schwaigera též pojilo velké přátelství s Tomášem Garriguem Masarykem.

Schwaigerova tvorba byla ovlivněna vídeňskou neoromantickou školou a díly starých německých a nizozemských malířů, jejichž podněty obohatil o realistickou, někdy dokonce groteskně naturalistickou výrazovou složku. Pro své výtvory často hledal inspiraci v literatuře, především v dobové poezii a dramatu, ale též v lidové slovesnosti, pohádkách či bajkách. Kromě obrazů s fantastickými pohádkovými tématy vytvořil také mnoho ilustrací, maloval figurální obrazy a akty. Jeho realistické obrazy s venkovskými náměty vyjadřují sympatie k údělu obyvatel moravské a slovácké vesnice. Pracoval na freskách, je autorem triptychu ve hřbitovní kapli na Loudonském hřbitově v Bystřici pod Hostýnem nebo fresky Svatého Jiří na zámku v Průhonicích. Stojí také za slunečními hodinami a pamětním nápisem na zámku v Bystřici pod Hostýnem.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SCHWAIGER, Hanuš a LAMAČ, Miroslav. Hanuš Schwaiger. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. 112 s., [273] s. obr. příl. České dějiny; sv. 24.
SCHWAIGER, Hanuš a LEUBNEROVÁ, Šárka. Hanuš Schwaiger: 1845-1912: 58. Výtvarné Hlinecko 2017. Hlinsko: Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2017. 39 stran. ISBN 978-80-904901-8-5.
SCHWAIGER, Hanuš a VYKOUKAL, Jiří, ed. Hanuš Schwaiger, 1854-1912. V Chebu: Státní galerie výtvarného umění v Chebu, [1999]. 83 s. ISBN 80-85016-46-X.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.