Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Herbář

Herbář

Soubor sušených rostlin, založených do archu a opatřený štítky s popisem. V Česku je jeho sestavení obvyklou součástí výuky biologie ve škole a především v minulosti byl oblíbeným dárkem. Jeho využití je dnes již výhradně sběratelské.


Herbarium specimen of Vitellaria paradoxa, the Shea tree. Autor: Marco Schmidt, licence CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=790680#/media/File:Specimen_Vitellaria_paradoxa.jpg
Podrobné informace

Herbář je soubor vylisovaných sušených rostlin, který dnes slouží ke sběratelským účelům. Přestože v minulosti bylo jeho využití i vědecké a s jeho pomocí bylo možné zmapovat květenu dané oblasti, lokalizovat její výskyt a utřídit ji podle systému, je v současnosti takové využití dávno překonáno a práce na herbáři je koníčkem. Své místo má ve školství, sestavení herbáře je v českých školách stále častým požadavkem učitelů biologie. Kromě toho může být herbář i zajímavým a originálním dárkem.

Práci na herbáři je možné rozdělit do tří hlavních fází. Jsou to: sbírání rostlin, preparování a konzervace a na závěr uspořádání nasbíraného materiálu. Technologie užívané při tvorbě herbářů se snaží maximálně zachovat vzhled rostliny a přitom musí být jednoduché a založené na užití dostupných prostředků. Obvykle si sběratel hned při sběru zapamatuje a zapíše vůni rostliny a její „živou“ barvu. Utržené rostliny by měly být chráněny před sluncem a ideálně ihned zabaleny do papíru. Po vybalení se konzervují sušením na síťkách a mezi savými papíry. Než jsou uloženy do herbáře, je dobré nechat je ještě nějaký čas rozložené na suchém místě, aby nebyly příliš křehké. Po zařazení do herbáře jsou rostliny obvykle upevňovány na balicí papír a opatřeny štítky s popisem (kdo a kde rostlinu našel, popřípadě určil, její název a název herbáře, pro nějž byla připravena).

Původně se herbářem nazývala lékařská kniha popisující rostliny, drogy a jejich účinky. Nejstarší takovou knihou v českém prostředí je Herbář aneb Bylinář, přeložený do češtiny a vydaný Melantrichem  roku  1562. Je opatřen mnoha dřevoryty rostlin. Největší herbářovou sbírku v České republice vlastní Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Tato sbírka byla založena v roce 1775 a v současnosti obsahuje přibližně 2 200 000 položek. Druhou největší sbírku, založenou v roce 1818 a čítající kolem 2 000 000 položek, vlastní Národní muzeum v Praze. Dalších veřejných nebo státních sbírek se na našem území nachází asi 50.

Herbář je zároveň název pořadu České televize, poprvé vysílaného v roce 2013. Je v něm představena řada bylinek a spousta dobrého jídla. Jednotlivé bylinky a rostliny prospěšné zdraví jsou dokumentovány  též  na webových stránkách pořadu a vysílané díly jsou veřejně dostupné.

 

Použité zdroje
JANEK, Miroslav. Hobby na každý týden. 1. vyd. Praha: Merkur, 1971. 289, [5] s. Hobby.

Herbář [pořad]. Režie Jaroslav VČELA. Česká republika, 2013

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.