Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ignác František Platzer

Ignác František Platzer

Významný sochař, hlavní představitel českého sochařství období pozdního baroka a klasicismu, jeden z nejproduktivnějších umělců své doby.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

*6. 6. 1717 Plzeň – 27. 8. 1787 Praha

 

Ignác František Platzer pocházel z rodiny řezbáře a kameníka Jana Benedikta Platzera. Řezbářství se začal věnovat velmi záhy. Později své zkušenosti prohloubil studiem na umělecké akademii ve Vídni u Georga Rafaela Donnera. Od roku 1743 se usadil v Praze. Zde založil rodinnou dílnu, která byla činná více než 150 let a zanikla až počátkem 20. století v souvislosti se smrtí posledních potomků rodu Platzerů. Za svého života sochař získával zakázky jak v Čechách, tak i v jiných zemích. Jedním z objednavatelů byla císařovna Marie Terezie, pro niž sochař vytvořil řadu prací, umístěných ve vídeňském Schönbrunnu, a nakonec byl díky tomu jmenován jejím dvorním sochařem.

Platzer byl nejen sochařem a řezbářem, ale také výjimečným kreslířem a modelérem. Svým obsáhlým dílem dokázal propojit vídeňskou klasicistní tradici s českým barokem, představovaným odkazem Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a Matyáše Bernarda Brauna, a symbolicky tak uzavřel epochu barokního sochařství v českých zemích. Dokázal najít svůj osobitý styl, jenž se projevoval v rokokovém způsobu zachycování postav. Jeho tvorba se odlišuje lehkostí, oblostí a plností forem. Sochař pracoval na výzdobě zámků, parků a kostelů. Často dotvářel stavby architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera (výzdoba domu Sylva-Tarouců, dnes palác Savarin, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně). K jeho nejznámějším dílům patří původní sousoší Souboj titánů a vázy s putti na vstupní bráně na prvním nádvoří Pražského hradu, již zničená socha sv. Norberta na Karlově mostě (která nahradila původní sochu od Brokoffa). Významná je rovněž výzdoba paláce Kinských na Staroměstském náměstí. Pracoval také na dekoraci zámeckých parků, např. v Dobříši, Hoříně či v Žehušicích. Vytvářel plastiky a dřevořezby pro pražské a mimopražské kostely (chrám sv. Víta, kostely sv. Klimenta a sv. Jakuba na Starém Městě, kostel sv. Gotharda v Českém Brodě).

Použité zdroje
BLAŽÍČEK, Oldřich J. Sochařství baroku v Čechách: Plastika 17. a 18. věku. 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 682 stran. České dějiny; svazek 26.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
PLATZER, Ignác František, BLAŽÍČEK, Oldřich J., ed. a PREISS, Pavel, ed. Ignác Platzer: skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku. Praha: Národní galerie v Praze, 1980. 54 s., [34] s. obr. příl. Profily a přehledy; 38.
PLATZER, Ignác František. Ignác František Platzer (1717-1787), Sv. Jan Nepomucký: dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze = Ignác František Platzer, St John of Nepomuk: a donation by Rainer Kreissl to the National Gallery in Prague: [Praha, 14. duben - 11. červenec 1999. Praha: Národní galerie, 1999. 78 s. Malé katalogy starého umění; 6. ISBN 80-7035-177-2.
SKOŘEPOVÁ, Zdeňka. O sochařském díle rodiny Platzerů: příspěvek k dějinám středoevropského sochařství. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1957. 173, [2] s. České dějiny; Sv. 22.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.