Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR a první zařízení v republice, kde se začalo štěpit jádro.


ČTK/Ramík Drahoslav
Podrobné informace

Jaderná elektrárna Dukovany je nejstarší elektrárna svého druhu, která byla postavena na území České republiky. Nachází se na Moravě, zhruba 30 kilometrů jihovýchodně od města Třebíč. Po Temelínu je druhou největší jadernou elektrárnou v zemi s projektovaným elektrickým výkonem 1760 MW (po modernizaci 2040 MW).

Původní plán výstavby elektrárny sahá do začátku 70. let 20. století, kdy Československo uzavřelo se Sovětským svazem dohodu o výstavbě druhé československé jaderné elektrárny (první se nachází na Slovensku, v Jaslovských Bohunicích). V Dukovanech se začalo stavět v roce 1974 a první reaktorový blok zahájil provoz o jedenáct let později. V roce 1986 byly spuštěny další dva jaderné reaktory (druhý a třetí), což je světový unikát. Celkově byla plánována výstavba čtyř reaktorů, z nichž poslední, čtvrtý byl zprovozněn v červenci roku 1987. Přes 80 % všech zařízení použitých při stavbě bylo vyrobeno v tehdejším Československu. Elektrárna tedy disponuje čtyřmi tlakovodními reaktory s původním výkonem 440 MW (celkově 1760 MW), který se po rozsáhlých modernizacích zvýšil na 510 MW (2040 MW celkem).

V současnosti elektrárna pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v České republice. Výstavba stála 25 miliard Kč a tato suma se za dobu provozu elektrárny již nejméně dvakrát vrátila. Podle WANO (Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren) patří elektrárna, která vyrábí nejlevnější proud v České republice, mezi nejlépe provozované elektrárny na světě. V rovině plánů i vášnivých diskusí mezi příznivci a odpůrci jaderné energetiky se nachází vybudování dalšího, pátého bloku o výkonu mezi 1000 a 1700 MW, jehož stavba je plánována na rok 2025 (dle údajů z 19. března 2018).

Od roku 1994 funguje při elektrárně moderně vybavené informační centrum, kde se může veřejnost seznámit jak s fungováním dukovanské elektrárny, tak s problematikou jaderné energetiky obecně.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

CAPANDA, Filip. 25 let Jaderné elektrárny Dukovany. News – časopis zaměstnanců skupiny ČEZ [online], 4/2010, roč. 2010, č. 4. ISSN 1801–0350.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.