Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Kotík

Jan Kotík

Významný představitel českého malířství 20. století, průmyslový výtvarník, grafický teoretik a akademický pedagog, věnoval se též designu a byl velmi uznáván v Německu.


Jan Kotík (vlevo) – Autor: Benutzer:Emeritus, File Upload Bot (Magnus Manske), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frietzsche_Kotik_1977_05_18.jpg
Podrobné informace

*4. 1. 1916 Turnov – 23. 3. 2002 Berlín, Německo

Jan Kotík pocházel z umělecké rodiny, jeho otcem byl malíř a profesor kreslení Pravoslav Kotík. Své dětství strávil v Mladé Boleslavi, kde navštěvoval Klub přátel umění a studoval typografii. Ovlivnila jej tvorba Bohumila Kubišty a Vasilije Kandinského. V letech 1935 až 1941 vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslovou školu (dnes VŠUP, UMPRUM). V období protektorátu byl členem umělecké Skupiny 42, Umělecké besedy a sdružení Hollar. Po roce 1968 z Československa emigroval a usadil se v Berlíně, kde přednášel na německých uměleckých školách. Pracovně pobýval ve Velké Británii, Francii či Americe. V 70. letech založil uměleckou skupinu Systhema. V roce 1979 byl zbaven českého občanství a možnosti vrátit se do vlasti se dočkal až v roce 1989. V roce 1991 se stal docentem na pražské Akademii výtvarných umění (AVU). V Německu byl členem Německé Akademie umění a v roce 1997 získal cenu Freda Thielera za malbu.

Kotíkova raná díla vycházela z postkubistického pojetí reality a programově byla spojena se Skupinou 42 (Deštivý denCyklista). Vstřebával tradice moderního umění českého i zahraničního. Inspiroval se současným velkoměstem. Jeho první samostatná výstava se konala v roce 1957 v Topičově salonu. Ve své tvorbě 60. let preferoval zjednodušené zobrazení pomocí konkrétních symbolů a znaků, které nakonec vyústilo v geometrickou abstrakci. Pracoval také s netradičním formátem obrazu, čímž dospěl k tvorbě víceúhelných objektů. Po objevení aspektů konceptuálních postupů experimentoval s principy minimal artu, kinetismu, art povery, environmentu. V 80. letech se vrátil k figurální malbě, charakteristické motivem pseudofigury, obrysu postavy vyznačující se dynamikou a dramatičností. Zajímal se též o užité umění, především o sklářskou tvorbu, spolupracoval s několika českými sklárnami a účastnil se výstav například Trienále v Miláně s kolekcí váz a bruselského EXPO 58 s vitrážemi. Věnoval se i psaní, mezi jeho publikace patří například Tradice a kultura československé výroby či Neúplný kompas.

Použité zdroje
KOTÍK, Jan. Jan Kotík: 1936-1996: kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy: [katalog výstavy], Praha srpen - září 1996, Brno leden - březen 1997. Praha: Národní galerie, 1996. 119 s. ISBN 80-7035-114-4.
KOTÍK, Jan a MLADIČOVÁ, Iva, ed. Jan Kotík 1916-2002: [Národní galerie v Praze - Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, 18.10.2013-23.3.2014. V Praze: Národní galerie, 2013. 119 s. ISBN 978-80-7035-535-0.
KOTÍK, Jan a MLADIČOVÁ, Iva. Jan Kotík - tvary se stávají figurami: Galerie U Betlémské kaple, Praha 17.1.-11.2.2018. Vydání první. Praha: Galerie U Betlémské kaple, 2018. 71 stran. ISBN 978-80-906806-2-3.
KOTÍK, Jan a MLADIČOVÁ, Iva. Jan Kotík: 1916-2002. V Praze: Národní galerie, 2011. 511 s. ISBN 978-80-7035-473-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.