Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Kupecký

Jan Kupecký

Významný barokní portrétista českého původu charakteristický objektivním pohledem a psychologickým mistrovstvím, činný v Itálii a ve střední Evropě.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*1667 Praha. Podle jiných zdrojů Bösing (Pezinok) Rakousko-Uhersko (dnešní Slovensko) – 16. 7. 1740 Norimberk, Svatá říše římská (dnešní Německo)

 

Jan Kupecký (též Ján Kupecký, Johannes Kupezky) pocházel z českobratrské rodiny tkalce, původem z Mladé Boleslavi, která z náboženských důvodů opustila Čechy. Malířství studoval ve Vídni, a poté v Itálii, kde strávil přes 20 let svého života. V Římě se mu poštěstilo seznámit se se synem polského krále Jana III. Sobieského. Princ Aleksander Benedykt Sobieski představil mladého malíře bohatým milovníkům umění a umožnil Kupeckému prosadit se ve společnosti a získat řadu zakázek. Roku 1709 se malíř přestěhoval na pozvání knížete Adama z Lichtenštejna zpět do Vídně. Zde sice pokračoval ve své tvorbě a pracoval na několika významných portrétech, avšak necítil se příliš bezpečně v ryze katolické společnosti. Pravděpodobně z náboženských důvodů se roku 1727 rozhodl přestěhovat do Norimberka, kde se rovněž těšil zájmu objednavatelů. Po své smrti byl pohřben na stejném hřbitově (u sv. Jana), na němž byl dvě století před ním pohřben mj. slavný německý malíř Albrecht Dürer.

Kupecký byl významným umělcem své doby a jeho obrazy se staly vyhledávanými ještě za jeho života. Na jejich základě vznikaly četné repliky, kopie a grafiky. Jeho tvorba byla ovlivněna především díly italských, holandských a německých malířů. Kupecký vytvořil nespočet portrétů pro italskou a německou aristokracii a patriciát, pro vídeňský císařský dvůr (např. portrét císaře Karla VI., jeho manželky Alžběty, prince Evžena Savojského), dále celou řadu podobizen své rodiny a přátel, vědců a malířů i žánrových a moralizujících figurálních kompozic. Dochovala se také obdivuhodná a obsáhlá galerie jeho vlastních autoportrétů (přes 30 děl). Kupeckého malby se vyznačují živostí podání, francouzskou elegancí a holandskou detailností. Během návštěvy Karlových Varů namaloval portrét ruského cara Petra I. (1711), od něhož dostal nabídku stát se carským dvorním malířem, tu však odmítl, stejně jako nabídku anglického krále a dánské královny, kteří se ho snažili získat do svých služeb.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
MEDVECKÝ, Ľudovít. Ján Kupecký: 1667-1967: Záujmová publikácia MsNV Pezinok k 300 ročnému jubileu narodenie Jána Kupeckého v Pezinku. Pezinok: Mestský národný výbor, 1967. 47 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.