Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Viktor Mládek

Jan Viktor Mládek

Česko-americký ekonom a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu. Významný sběratel a mecenáš umění.


Citát Jana V. Mládka na fasádě Musea Kampa v Praze (foto Jiří Hasil)
Podrobné informace

*7. 12. 1911 Bochnia, Rakousko-Uhersko (dnešní Polsko) – 7. 8. 1989 Washington, D. C., USA

 

Jan Viktor Mládek se narodil v rakousko-uherské Haliči v polsko-české rodině, která se po vzniku Československa v roce 1918 přestěhovala do Prahy. Po maturitě na gymnáziu začal studovat práva na Univerzitě Karlově a právnická studia dokončil na Masarykově univerzitě v Brně, kde získal titul doktora práv. Následně studoval i na pařížské Sorbonně a na univerzitě v Cambridge ve Velké Británii. Zde se seznámil s Johnem Maynardem Keynesem. Za druhé světové války začal pracovat na československém exilovém ministerstvu financí a podílel se zde na přípravě obnovy československé měny. V roce 1944 zastupoval Československo na jednáních o vzniku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Bretton Woods. V roce 1946 byl zvolen jedním z dvanácti výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu a stal se i členem delegace zastupující Československo v Organizaci spojených národů.

V roce 1948 po převratu v Československu rezignoval na funkci ředitele Mezinárodního měnového fondu a požádal USA o politický azyl. Vedl potom Evropské a později Africké oddělení Mezinárodního měnového fondu a podílel se na stabilizaci měn v celé řadě zemí. V této době významně finančně podporoval československý exil v USA a zapojil se do úsilí o obnovu demokracie v Československu. V letech 1970–1972 vykonával funkci předsedy Společnosti pro vědy a umění v USA. Po odchodu do důchodu v roce 1977 se intenzivně věnoval plánům na obnovu československé ekonomiky.

Roku 1953 se v Paříži seznámil se svou budoucí ženou Medou Sokolovou. Po svatbě společně žili v Georgetownu u Washingtonu a společně podporovali československé, ale i středoevropské umělce. Vybudovali rozsáhlou sbírku, jejímž základem se stala díla Františka Kupky a dalších českých moderních výtvarných umělců. Poprvé ji veřejnosti představili v roce 1987 na výstavě ve Washingtonu. Později se sbírka Jana a Medy Mládkových stala základem jejich nadace. Po Mládkově smrti v roce 1989 se Meda Mládková vrátila do rodné vlasti a po dlouhých jednáních s pražským magistrátem se jí v Praze podařilo otevřít Museum Kampa, kde je sbírka manželů Mládkových přístupna veřejnosti. Na Mládkovu počest zdobí fasádu budovy Sovových mlýnů, kde Museum Kampa sídlí, jeho citát: „Přežije-li kultura, přežije národ.“

V roce 1995 byla Janu Viktoru Mládkovi, významnému ekonomu, finančníku a mecenáši umění, udělena prezidentem republiky medaile Za zásluhy I. stupně in memoriam.    

 

Použité zdroje
https://www.euro.cz/udalosti/banker-stoleti-rozhodne-se-mezi-englisem-preissem-mladkem-a-pospisilem-1429532#utm_source=euro&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=eurorss

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viktor_Ml%C3%A1dek

https://www.facebook.com/museumkampa/posts/p%C5%99ed-dev%C4%9Btadvaceti-lety-n%C3%A1s-opustil-jan-viktor-ml%C3%A1dek-v%C3%BDkonn%C3%BD-%C5%99editel-mezin%C3%A1rodn/10156613475374025/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.