Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jihočeské divadlo

Jihočeské divadlo

Scéna se sídlem v Českých Budějovicích. Jedno z regionálních vícesouborových českých divadel zřizované městem. Má čtyři stálé soubory, a to činoherní, operetní, baletní a soubor zaměřený na mladší diváky. Sídlí v několika budovách a je provozovatelem otáčivého hlediště v zámeckém parku Českého Krumlova.


Jihočeské divadlo. ČTK/Pancer Václav.
Podrobné informace

1919–1929, 1931–, České Budějovice; 1941–1945, Tábor

Historie Jihočeského divadla sahá do roku 1919, kdy v Českých Budějovicích vzniklo Družstvo Jihočeského národního divadla zamýšlené pro činoherní představení, operu a operetu. Divadlo zahájilo činnost pod uměleckým vedením herce a režiséra Karla Dostala v pivovarské zahradě a ještě v roce 1919 se usídlilo v původním českobudějovickém městském divadle v dnešní ulici Dr. Stejskala. Z finančních důvodů divadlo v roce 1929 zaniklo, o dva roky později však bylo obnoveno pod vedením Bedřicha Jeřábka a Moniky Jeřábkové. Během druhé světové války soubor působil v Táboře.

V roce 1946 byla budova českobudějovického divadla znovu uvedena do provozu pod vedením režisérů Jaroslava Hurta a následně Karla Konstantina, kteří se mimo jiné zasloužili o vznik letního divadelního festivalu Jihočeského divadla. Kromě činohry, která dosud repertoáru dominovala, se od 50. let stala dalším pilířem divadla opera; v této době vznikl také baletní soubor. V roce 1958 přibyl pro účely divadelního festivalu nový, světově raritní jevištní prostor, a to otáčivé hlediště v zámeckém parku Českého Krumlova – za realizací hlediště stojí tehdejší ředitel divadla Otto Haas a z Lotyšska pocházející scénograf Joan Brehms, podle jehož projektu byl přestavěn také Dům kultury, který se stal v 70. letech další scénou divadla. Kvalitní a inovativní scénografie se díky Brehmsovi stala charakteristickým znakem Jihočeského divadla a zůstala jím dodnes. Významné bylo pro divadlo také působení režiséra Milana Fridricha, dirigenta Karla Noska a baletního šéfa Milana Hojdyse.

K činohernímu, opernímu a baletnímu souboru divadla se v roce 2004 připojil také soubor zaměřený na mladší diváky Malé divadlo, roku 2015 pak začalo fungovat interaktivní centrum pro školy a veřejnost Ateliér 3D. Ke scénám Jihočeského divadla se od téhož roku počítá také jevištní prostor Na Půdě v tzv. Hanzlíkově domě. Divadlo se vyznačuje kvalitním hereckým souborem, inovativní scénografií a dramaturgií a uvádí kritikou oceňované inscenace.

Videa (1 videí)
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
Historie a současnost. In: Jihočeské divadlo [online]. Marten & Louis, spol. s.r.o.: ©2002–2020 [cit. 12. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/o-divadle.
Jihočeský divadelní festival. In: Encyklopedie Českých Budějovic [online]. [cit. 12. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/jihocesky-divadelni-festival.
KAZILOVÁ, Zdeňka a kol. Jihočeské divadlo. České Budějovice: Jihočeské divadlo v nakl. E.W.A. edition, 1990. 152 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 80-900175-0-9.
MAŘÍKOVÁ, Bohuslava a LOUCKÁ, Marie. Devadesát není sto: Jihočeské divadlo: připomenutí osobností a dějů dávných i nedávných. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 239 s. ISBN 978-80-86946-99-3.
ZAVŘELOVÁ, Marta et al. Po stopách Jihočeského divadla. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 2019. 607 stran. ISBN 978-80-907708-0-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.