Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jiří Kroha

Jiří Kroha

Významný představitel české moderní architektury meziválečného a poválečného období, kromě architektury se zabýval designem, scénografií, malířstvím, byl také pedagogicky činný.


ČTK/Hampl Alexandr.
Podrobné informace

*5. 6. 1893 Bubeneč (nyní součást Prahy) – 7. 6. 1974 Praha

 

Jiří Kroha studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) u architekta Josefa Fanty. Po studiích se věnoval sochařství, stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes a zúčastnil se jako sochař a malíř několika výstav v pražském Mánesu i jinde, byl zastoupen na Výstavě dekorativního umění v Paříži. Ve 20. letech se zabýval rovněž intenzivně divadlem, navrhl scénické výpravy pro Národní a Stavovské divadlo v Praze. V roce 1926 začal učit na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně a do Brna se v roce 1928 s rodinou přestěhoval. Za druhé světové války byl pro svou komunistickou orientaci vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po válce byl jmenován profesorem architektury, zastával pozici děkana odboru architektury a pozemního stavitelství a od roku 1948 také pozici rektora VUT.

Jiří Kroha byl ovlivněn kubofuturismem, jeho projekty z 20. a 30. let 20. století nesou silně expresivní podobu. Po druhé světové válce se stal předním představitelem socialistického realismu.

Provedl řadu staveb pro Mladou Boleslav – Zemskou školu průmyslovou, Okresní nemocenskou pojišťovnu, Dům okresní sociální péče, aj. Pro Kralupy nad Vltavou navrhl železobetonový most T. G. Masaryka. V Brně realizoval mj. expozici vědy, kultury a školství na Výstavě soudobé kultury ČSR v roce 1928, dále stavbu obytného domu ve výstavní kolonii Nový dům a vlastní vilu. Věnoval se rovněž navrhování interiérů a nábytku.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
KROHA, Jiří et al. Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století: [Muzeum města Brna, Špilberk, Brno 12.6.-19.8.2007, Muzeum architektury, Wrocław, 7.9.-31.10.2007. Brno: Vydalo Muzeum města Brna ve spolupráci s vydavatelstvím ERA, 2007. 485 s. ISBN 978-80-86549-18-7.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.