Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jistebnický kancionál

Jistebnický kancionál

Sbírka duchovních písní v latině a češtině z 15. století; dnes nejdůležitějším zdrojem poznání husitské bohoslužby a husitských písní.


Autor: FDominec – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1800196
Podrobné informace

Název knihy je odvozen od místa jejího nálezu – fara v Jistebnici u Tábora – studentem gymnázia Leopoldem Katzem, který na nález upozornil svého profesora. Díky náhodě se text dostal do rukou historika Fr. Palackého. Jistebnický farář Josef Schuller posléze věnoval samotný rukopis Národnímu muzeu v Praze, v jehož knihovně se nachází dodnes.

Jistebnický kancionál, který se hlásí k liturgii Jana Želivského a táboritů, vznikl nejspíše v Praze kolem roku 1420. Nejdeme v něm české překlady latinských liturgických zpěvů. Duchovní písně zpívané při mši, ale také před a po bitvách, jsou tematicky uspořádané, kromě toho se zde objevují písně nešporní čili zpěvy pro večerní pobožnost. Nacházejí se zde známé skladby Ktož jsú boží bojovníci (tzv. husitská hymna, kterou husité zpívali před a po bitvách) a Povstaň, povstaň veliké město pražské (píseň adresovaná především obyvatelům Prahy, současného Starého Města, a vyzývající k obraně před Zikmundem a ke křížové výpravě). U většiny písní jméno autora není uvedeno, výjimkou je ojediněle jméno Jana Husa či táborského kněze Jana Čapka. Skladba Ktož jsú boží bojovníci se stala symbolem husitství a ve své době obracela na útěk křižácká vojska.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.