Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kameny zmizelých

Kameny zmizelých

Označení pro zvláštní typ pomníku obětem holokaustu. Jedná se o dlažební kostky nesoucí mosazné destičky s údaji o oběti, jež žila v domě, před kterým se daná kostka nachází.


Kameny zmizelých v Kolíně. Autor: Pavla Drápelová
Podrobné informace

Kameny zmizelých bývají také označovány německým termínem Stolpersteine. Hlavním účelem pokládání těchto kamenů (dlažebních kostek s mosaznou destičkou) je připomínka obětí holokaustu, které velmi často nemají žádný označený hrob. Na destičkách je uvedeno jméno oběti, datum narození, předpokládané datum úmrtí a místo úmrtí, pokud je známo. Kameny zmizelých jsou umisťovány před domy, kde oběti za svého života před transportem žily, popřípadě působily a pracovaly.

Použité zdroje
FÜRSTOVA, Lucie. V Liberci přibylo pět Kamenů zmizelých. In: Český rozhlas [online], 8.9.2019. Datum aktualizace: 13.9.2020. Dostupné z: https://liberec.rozhlas.cz/je-zapomenuty-teprve-ten-jehoz-jmeno-je-zapomenuto-rika-autor-projektu-kameny-8072452
MRÁZOVÁ, Albína. Každý kámen má příběh. In: Židovská obec v Praze [online], 23.7.2018. Datum aktualizace: 13.9.2020. Dostupné z: https://www.kehilaprag.cz/cs/novinky/kazdy-kamen-ma-pribeh
Židovská obec Brno [online]. Datum aktualizace: 13.9.2020. Dostupné z: https://www.zob.cz/kameny-zmizelych/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.