Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Absolon

Karel Absolon

Moravský archeolog a amatérský fotograf. Jako jeden z prvních využíval vlastní i cizí fotografie k popularizační činnosti.


Karel Absolon, ČTK
Podrobné informace

*16. 6. 1877 Boskovice – †6. 10. 1960 Brno

Karel Absolon ztratil již v raném věku otce, z druhého manželství jeho matky měl nevlastního bratra, fotografa Vladimíra Jindřicha Bufku. Absolon vystudoval gymnázium v Brně a poté zoologii a geografii v Praze. Jeho zaměřením byla fauna moravských jeskyní, kráse Moravského krasu nakonec zasvětil své celoživotní bádání. Zásadním způsobem se zasloužil o popularizaci a zpřístupnění propasti Macocha. Po válce rozšířil svůj zájem i na archeologii a proslavil prehistorické lokality Předmostí, Dolní Věstonice a Pekárna, bádal ale i v dalších krasových oblastech po celém světě.

Absolon si uvědomoval význam fotografie pro dokumentaci a popularizaci svých objevů. Na jeho výpravách jej často doprovázel fotograf a při propagaci a prezentaci svých výzkumů pak používal právě fotografie. Fotografie mají hlavní dokumentační roli také v jeho knihách. Nechal sestavit sklopný přístroj na desky 50×60 cm, který se využíval pro dokumentaci maximálně detailních snímků pravěkých kosterních nálezů (dnes je přístroj uložen v Technickém muzeu v Brně). Jeho pozůstalost obsahuje zhruba 1000 pozitivů, přibližně 5000 negativů a na 3000 stereodiapozitivů, které lze rozdělit do čtyř oblastí – krajinářské a speleologické snímky Moravského krasu, entomologické makrofotografie, fotografie dokumentující paleontologický výzkum a studijní upomínkové dokumentace z cest.

Absolon tvořil v době c. k. monarchie, kdy bylo na autorství snímku pohlíženo odlišně než dnes – vlastnická práva náležela majitelům živností či grafických závodů a jméno fyzického fotografa mnohdy nebylo známo. Ačkoliv sám Absolon mnohdy fyzicky spoušť nestiskl a při pořizování snímků mu  asistovali různí fotoamatéři, kteří byli např. ochotni sestoupit s ním až na dno Macochy, je jisté, že bez jeho přispění a přípravy podmínek (osvětlení, výběr úhlu, výběr místa) by řada záběrů vůbec nevznikla.

Použité zdroje
Scheufler, Pavel. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 467 s. ISBN 978-80-7331-112-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.