Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Klíč

Karel Klíč

Významný český fotograf, vynálezce heliogravury a stíracího hlubotisku a zakladatel fotoateliéru Rafael v Brně.


Karel Václav Klíč, ČTK
Podrobné informace

*31. 5. 1841 Hostinné – †16. 11. 1926 Vídeň (Rakousko)

Otec Karla Klíče byl chemik a ředitel papírny, o matku Klíč již v raném věku přišel. Studium reálky v Praze musel z finančních důvodů ukončit, aby začal pomáhat otci v laboratoři. Karel Klíč měl výrazné malířské a kreslířské nadání, díky němuž později dokončil pražskou Akademii výtvarných umění (AVU). Fotografií se začal podobně jako jeho spolužáci z akademie zabývat kolem roku 1857. Roku 1864 založil v Brně v Rudolfské ulici ateliér Rafael, který dva roky vedl společně se svým otcem a v němž pracovala celá rodina, která se rozrostla o Klíčovy nevlastní sourozence, když se otec podruhé oženil. Největší zisk ateliér vykazoval během pruské okupace Brna roku 1866, kdy hromadně produkoval uniformní podobenky.

Tato práce však Klíče nenaplňovala, a tak roku 1866 natrvalo z Brna odešel. Jeho fotoateliér nadále žil vlastním životem, počtem filiálek a šíří své práce se brzy začal řadit k nejvýznamnějším ateliérům na Moravě.
Klíč se na další dvě desetiletí po odchodu z Brna usadil ve Vídni, kde se také oženil. Zde se proslavil satirickými kresbami a vlastním humoristickým časopisem. Ateliérovým fotografováním na zakázku se již dále nezabýval, rozvíjel spíše techniku rozmnožování fotografií. Na přelomu let 1877 a 1878 vynalezl heliogravuru, grafickou techniku tisku z hloubky, kterou roku 1890 v Anglii zdokonalil na stírací hlubotisk. Zemřel téměř slepý ve Vídni.

Použité zdroje
SCHEUFLER, Pavel. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 467 s. ISBN 978-80-7331-112-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.