Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Prager

Karel Prager

Český architekt a autor významných veřejných budov v Praze, například Nové scény Národního divadla nebo dnešní Nové budovy Národního muzea (dříve budova Federálního shromáždění).


Jedno z nejznámějších děl. Nová scéna Národního divadla - Autor: Petr Novák, licence: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Nova_Scena.jpg
Podrobné informace

*24. 8. 1923 Kroměříž – 31. 5. 2001 Praha

 

Karel Prager absolvoval Vyšší průmyslovou školu v Brně, poté získával praxi ve stavební firmě a po válce se přihlásil na fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Po studiích byl zaměstnán ve státní projekční organizaci Stavoprojekt. Roku 1967 se stal spoluzakladatelem Sdružení projektových ateliérů a dlouhodobým ředitelem Ateliéru Gama. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Svazu českých architektů. V roce 2000 obdržel cenu za celoživotní dílo a přínos architektuře od Obce architektů, v roce 2011 mu byla posmrtně udělena pocta České komory architektů.

Prager ve své tvorbě přijímal aktuální podněty světové architektury, pozdní moderny a brutalismu, jeho stavby vynikají originálním architektonickým a konstrukčním řešením. Měl mimořádný smysl pro monumentalitu moderní formy. Ve svých návrzích používal ocelové konstrukce a sklo, kladl důraz na komplexnost řešení objektu a hledal nové tvary, materiály a konstrukční řešení. Jednou z jeho prvních realizací byla budova Výzkumného ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd (ČSAV) v pražském Břevnově, která byla v Československu první budovou se zavěšenou fasádou a dnes je na seznamu kulturních památek. Jeho nejvýznamnějšími projekty jsou budova bývalého Federálního shromáždění (dnešní Nová budova Národního muzea), Nová scéna Národního divadla a také Komerční banka na Smíchově (vše v Praze). Tyto stavby, stejně jako další Pragerovy projekty, vzbudily velkou pozornost veřejnosti i odborníků, přičemž často tato reakce byla spíše negativní a odsuzující. Architekt byl rovněž pejorativně označován jako umělec socialismu, jeho díla však vykazují kvalitní architektonický koncept. Architektova tvorba začíná být doceňována teprve v posledních letech.

Audio (3 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Hlavní text


Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
PRAGER, Karel. Karel Prager: prostor v čase: výstava architektonického díla z let 1950-2001, Lapidárium Betlémské kaple v Praze 27.11.2001-7.1.2002. Vyd. 1. [Praha: ČVUT, 2001]. 61 s. ISBN 80-01-02461-X.
SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Karel Prager: [lidé si na nové věci teprve musí zvyknout]. 1. vyd. Praha: Titanic, 2013. 234 s. ISBN 978-80-86652-54-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.