Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kdyby nebylo státu rakouského

Kdyby nebylo státu rakouského

Úryvek z otevřeného dopisu Františka Palackého, zveřejněného v roce 1848 jako odpověď na pozvání na frankfurtský všeněmecký sněm.


František Palacký. Autor: Jan Vilímek, licence Public domain, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD_2.jpg
Podrobné informace

Věta, přesně znějící: „Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již odedávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.“, je známým úryvkem z otevřeného dopisu Františka Palackého sepsaného 11. 4. 1848 a následně zveřejněného v Národních novinách. Palacký v dopisu odmítá pozvání na všeněmecký sněm ve Frankfurtu nad Mohanem. Svou neúčast zde odůvodňuje na jedné straně odmítnutím etnické příslušnosti k německému národu, na druhé straně pak zdůrazněním významu rakouské monarchie a její celistvosti (kterou jednání Němců ohrožuje). V Palackého pojetí představuje rakouský stát nepostradatelný politický celek, který jako platforma spojující velké množství malých národů může poskytnout ochranu pro jejich bezpečný rozvoj.

Svůj návrh podoby rakouské monarchie Palacký rozvíjí také v dalších textech, především ve spisku Idea státu rakouského, vydaném v roce 1865.  V jeho pojetí by rakouský stát měl fungovat jako otevřená federace národně definovaných území, zajišťující jejich rovnoprávnost a svébytný rozvoj. Kromě zajištění spolupráce těchto malých národů by mělo Rakousko především jako velký územní a mocenský celek zajistit jejich ochranu proti expanzivním tendencím Ruska a Německa, které by v případě roztříštěnosti drobné národní státy, často pod záminkou etnické příbuznosti, pohltily. Především Palackého ideál sjednocení malých slovanských národů uvnitř habsburské monarchie, označovaný jako austroslavismus, si získal široký věhlas.

Použité zdroje
ČAPKA, František. Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 115 s. ISBN 978-80-210-5120-1.
HRABALOVÁ, Libuše: Palackého Idea státu rakouského. In: Palacký, František. Idea státu rakouského. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. Verbum; sv. 6. ISBN 80-244-0506-7, s. 7 – 14.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.