Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Klicperovo divadlo

Klicperovo divadlo

Činoherní scéna v Hradci Králové se sídlem v Dlouhé ulici. V současné době disponuje jevištními prostory hlavní scény, Studiem Beseda a komorní scénou V podkroví. Několik desetiletí nesla scéna název Divadlo Vítězného února.


Klicperovo divadlo. ČTK/Taneček David.
Podrobné informace

1949–, Hradec Králové

Budova Klicperova divadla v Hradci Králové byla postavena v roce 1885 v dnešní Dlouhé ulici. Stálý profesionální soubor zde začal působit v roce 1949 a repertoár zpočátku zahrnoval schematické, dobově podmíněné inscenace. Změnu znamenal pro divadlo příchod nového ředitele, režiséra Milana Páska, v roce 1954. Společně se scénografem Jiřím Fialou vytvářeli experimentální inscenace a hledali nové možnosti divadelního prostoru (jedná se např. o kruhové hrací plochy v představení Romeo a Julie /1961/); součástí repertoáru se pak stala náročná dramata s tématy lidského osudu. Na inscenacích se výrazně podíleli také dramaturgyně Jarmila Drobná a scénograf Karel Zmrzlý. Od roku 1961 neslo divadlo na několik desetiletí název Divadlo Vítězného února.

Odchodem Páska a části souboru do brněnského Divadla bratří Mrštíků (dnešní Městské divadlo Brno) v roce 1967 utrpěl jak soubor, tak kvalita repertoáru. Inscenace začaly být orientované zejména na mladší publikum, které si oblíbilo novou muzikálovou produkci, za níž stál mimo jiné režisér Miroslav Vildman. Podnětný byl pro divadlo příchod režiséra Jana Grossmana v roce 1980, který společně s dramaturgy Milanem Klímou a Marií Bokovou, režisérem Miroslavem Krobotem a loutkovým divadlem DRAK založil alternativní scénu Studio Beseda v Mýtské ulici. V 80. letech v divadle jako herec a režisér působil také Miroslav Horníček.

V roce 1991 se stalo zřizovatelem divadla, již nesoucího název Klicperovo divadlo, město Hradec Králové. Později byla k hlavní budově a Besedě otevřena také komorní scéna V podkroví v Dlouhé ulici. V 90. letech se divadlo stalo jedním z center českého divadelnictví: významná byla režijní práce Vladimíra Morávka, charakteristická autorskými interpretacemi klasických děl. Na Morávkovu činnost později zdařile navázal umělecký šéf David Drábek. Dnes je divadlo úspěšnou činoherní scénou, jež obdržela několik prestižních ocenění. Je pořadatelem divadelních festivalů Divadlo evropských regionů a Čekání na Václava.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
GREGAR, Alexandr a kol. Divadlo v Hradci Králové: (od nejstarších dob po současné Klicperovo divadlo). Hradec Králové: Garavin, 2016. 181 stran. ISBN 978-80-906431-0-9.
Informace a ocenění. In: Klicperovo divadlo Hradec Králové [online]. Klicperovo divadlo: ©2019 [cit. 12. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.klicperovodivadlo.cz/informace-a-oceneni-555/.
KLÍMA, Miloslav a kol. Divadelní osmdesátky a Studio Beseda. 1. vyd. V Praze: Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2014. 314 s. ISBN 978-80-86102-87-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.