Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Koncentrační tábor Lety

Koncentrační tábor Lety

Bývalý tábor v dnešním okrese Písek, který byl roku 1940 původně zřízen jako pracovní, a to především pro romské obyvatele a další „potulné osoby“. Později během druhé světové války fungoval jako koncentrační tábor.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

Výnos z 8. 12. 1938 se stal výchozím dokumentem pro provedení soupisu Romů a také pro zřízení tzv. cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Za oficiální důvod byla označena výchova „cikánů a osob potulujících se po cikánském způsobu“ k práci, pořádku a kázni. Tábor v Letech byl založen 8. 8. 1940 a fungoval jako kárný pracovní tábor pro dospělé muže. Od 2. 9. 1942 se jeho status změnil a stal se z něj romský koncentrační tábor. Po příjezdu byl lidem zabaven veškerý majetek. Noví vězni byli rozdělení do tří skupin: muži a chlapci starší 14 let, ženy a dívky a děti do 14 let. Oba tábory byly přeplněné, zároveň chybělo jídlo a nebyly zde dodržovány základní hygienické podmínky, což vedlo k vypuknutí tyfových epidemií. Většina vězňů zde v důsledku nelidských podmínek zahynula, stovky jich byly deportovány do Osvětimi. Ve vedení tábora Lety stáli Češi. Po válce byl důtkou potrestán nejsurovější dozorce Josef Luňáček, ostatní byli osvobozeni bez následujícího soudního procesu. V 70. letech byl na většině území bývalého tábora vybudován velkokapacitní vepřín. V 90. letech byl u vepřína zřízen památník. Až v srpnu 2017 vláda rozhodla o odkupu vepřína, následné demolici a vybudování důstojnějšího památníku. Roku 2018 archeologové prokázali, že se v Letech u Písku nacházejí masové hroby.

Použité zdroje
COHN, Werner. Cikáni. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 61 s. Studie; sv. 57. ISBN 978-80-7419-008-7.
DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů: vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 199 s. ISBN 80-7067-395-8.
NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 173 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7260-022-2.
POLANSKY, Paul. Tábor smrti Lety: vyšetřování začíná: 1992-1995. Vyd. 1. [Hradec Králové]: Antifašistická akce, 2014. 503 s., [65] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-7200-3.
UNUCKOVÁ, Michaela. Žijí mezi námi: historie a současnost Romů. Karviná: Sdružení Romů severní Moravy, 2007. 35 s. ISBN 978-80-239-9286-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.