Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kosmova kronika

Kosmova kronika

Nejstarší česká kronika. Původní text byl napsán latinsky a jeho autorem je Kosmas, děkan pražské svatovítské kapituly, který kroniku sepsal pravděpodobně v letech 1119 až 1125.


Budyšínský rukopis, nejstarší dochovaný opise Kosmovy kroniky. ČTK/Šimánek Vít.
Podrobné informace

Kosmas (asi 1045 Zdice – 21. 10. 1125 Praha) byl vysvěcen roku 1099. V roce 1119 začal psát prózou prokládanou verši dějiny českých zemí. Toto latinsky psané dílo nazval Chronica Boemorum (přesný překlad Kronika Čechů). Vylíčil v něm české dějiny od nejstarších, mytických dob po svoji současnost, zachytil tedy ještě počátek vlády Soběslava I. Kosmovým záměrem bylo podat výklad dějin sloužící potřebám přemyslovské dynastie a pražského biskupství na počátku 12. století. Ve vyprávění o původu Čechů a počátcích přemyslovského rodu autor zformuloval vyhraněné pojetí národa a státu. Základem Kosmovy kroniky je posloupnost českých knížat a pražských biskupů.

V Kosmově kronice pokračoval neznámý člen vyšehradské kapituly a následně ji v 60. letech 12. století doplnil neznámý Mnich sázavský o dějiny svého kláštera. Kanovník vyšehradské kapituly a Mnich sázavský jsou označováni jako první pokračovatelé Kosmovi, na letopis prvního z nich navazuje tzv. Druhé pokračování Kosmovo.

Audio (2 nahrávky)
Upoutávka


Hlavní text


Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.