Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Románský kostel v obci Tismice ve Středočeském kraji. Jedná se o ojedinělý příklad mimořádně zachovalé venkovské baziliky, který nemá v České republice obdoby. 


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích byl postaven na konci 12. století. Představuje zmenšenou (délka činí pouhých 13,72 metrů) trojlodní baziliku se dvěma věžemi v průčelí, zakončenou půlkruhovými apsidami. Jako stavební materiál byly použity mohutné pískovcové kvádry, které z vnějšku doplnila typická románská výzdoba v podobě lizén a obloučkových vlysů. Arkády oddělující v interiéru hlavní a vedlejší lodě jsou střídavě podpírány mohutnými pilíři a kruhovými sloupy.  Toto řešení, známé především z Porýní, je v rámci českých zemí zcela unikátní. Dodnes nebylo uspokojivě vysvětleno, proč tato nevelká, avšak velmi reprezentativní stavba vznikla právě na prakticky neznámém a nepříliš významném dvoře v Tismicích. Kostely bazilikálního typu sloužily v českém prostředí téměř výlučně jako biskupské, kapitulní nebo klášterní, zakladatel tismického chrámu tak nejspíše pocházel z nejvyšších společenských vrstev.

Přestože si kostel z velké části uchoval svoji autentickou románskou podobu, pozdějším stavebním zásahům se nevyhnul. Na konci 15. století se zřítila jižní stěna kostela, byla však na svou dobu velmi citlivě opravena místním rodem Vrbíků z Tismic za využití původních kamenů. Vrbíkové pouze připojili reprezentativní pozdně gotický portál, doplněný detailně zpracovaným rodovým erbem. Výraznější proměnou chrám prošel během barokní rekonstrukce v letech 1767–1775. Původně plochostropou hlavní loď nahradila valená klenba a místo tribuny ve východní části byla vystavěna nová varhanní kruchta s vřetenovitým schodištěm. Celý prostor následně prosvětlila nově prolomená půlkruhová okna. Na východní straně kostela byl přistavěn barokní portál a věže v průčelí získaly nové barokní helmice. K baroku náleží také fresková výzdoba a většina dochovaného chrámového inventáře.

Použité zdroje
Benešovská, Klára et al. Architektura románská. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. 183 s. ISBN 80-86161-34-X.
Merhautová, Anežka a Třeštík, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1984. 362 s. České dějiny; sv. 59.
Psota, Jan, ml. a Zdražilová, Martina. Tismice: kulturní dědictví obce. Vyd. 2. Tismice: Obec Tismice, ©2014. 20 s. ISBN 978-80-260-5625-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.