Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Křižíkova elektrárna v Písku

Křižíkova elektrárna v Písku

Nejstarší hydroelektrárna v Čechách, díky níž se Písek stal prvním českým městem s trvalým veřejným osvětlením. 


Autor: Milan Štrup / Public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektrarna-pisek.jpg
Podrobné informace

Křižíkova elektrárna (též Městská elektrárna) se nachází v části města Písek zvané Podskalí, na místě bývalého Podskalského mlýna, který je v pramenech poprvé zmiňován v roce 1511. V roce 1887 požádal starosta Písku Františka Křižíka, aby provedl elektrifikaci města poté, co zde tento známý technik a vynálezce úspěšně demonstroval osvícení centra města obloukovými lampami. Po téměř ročním zkušebním provozu byla místní elektrárna poháněná vodním kolem spuštěna oficiálně 31. srpna 1888, díky čemuž se Písek stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným osvětlením. V roce 1901 byl vodní pohon v elektrárně nahrazen dvěma Francisovými turbínami.

V roce 1946 byla elektrárna znárodněna a v roce 1986 byl její provoz zastaven. O tři roky později byla zapsána na seznam kulturních památek, poté se dočkala rekonstrukce a v roce 1994 byla opět uvedena do provozu. Od roku 1997 je v budově elektrárny otevřena muzejní expozice věnovaná městskému osvětlení a vodním motorům.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.