Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ladislav Machoň

Ladislav Machoň

Český architekt meziválečného období. Autor velkého množství projektů v duchu klasicizující moderny, podílel se na rekonstrukci řady historických staveb.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*28. 4. 1888 Praha – 22. 12. 1973 Praha

 

Ladislav Machoň studoval architekturu na české technice v Praze (dnes ČVUT) u Josefa Schulze a Josefa Fanty. Působil v ateliéru architekta Jana Kotěry. Podnikl celou řadu studijních cest po Evropě. Od roku 1917 provozoval vlastní projekční kancelář. Ve 30. letech pracoval ve Státní regulační komisi hlavního města Prahy. Účastnil se řady domácích a zahraničních výstav a života v uměleckých spolcích. Byl členem Společnosti architektů, Klubu architektů, Inženýrské komory, Spolku výtvarných umělců Mánes, Svazu socialistických architektů a Svazu architektů ČSR. Pro svou politickou angažovanost byl v 50. letech vězněn, poté roku 1960 propuštěn. Machoň získal titul zasloužilého umělce.

Umělecký odkaz Ladislava Machoně je velmi rozsáhlý a také různorodý. Vedle široké škály budov navrhoval památníky, pracoval na rekonstrukcích historických objektů, byl designérem interiérů a urbanistou. Stylově se blížil klasicismu v jeho moderním pojetí, přijímal i podněty z dobového funkcionalismu. Mezi jeho nejvýznamnější projekty je nutno zařadit veřejné stavby v Pardubicích (budova bývalé pošty a telegrafu, budovy soudu a finančních úřadů, obchodní dům, reálná škola aj.), dostavbu a návrh interiérů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž projekt převzal po zemřelém Janu Kotěrovi. Pro potřeby Národní knihovny upravil pražské Klementinum, barokní jezuitskou kolej. Z projektů realizovaných v zahraničí je pozoruhodný památník Jana Amose Komenského v Naardenu (Nizozemsko). Machoň byl rovněž autorem mnoha projektů bytových domů a soukromých vil pro české umělce a inteligenci (dvojvila bratří Čapků, vila sochaře Otakara Španiela, malíře Alexandra Vladimíra Hrstky aj.).

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SUCHÁ, Monika. Společnou hrobku Pernera a Machoně získali nadšenci za korunu. In: iDNES [online]. 11. 3. 2015 [cit. 5. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/letos-si-pardubice-pripomenou-dve-kulata-vyroci-jana-pernera.A150311_2146210_pardubice-zpravy_jah.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.