Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál

Rozsáhlý celek komponované krajiny na jižní Moravě, dle rozlohy největší v celé Evropě, jenž je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Zámek Lednice - Autor: Šálek Václav
Podrobné informace

Lednicko-valtický areál se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav. Jeho rozloha je téměř 300 km2. Tato oblast byla dlouhodobým sídlem rodu Lichtenštejnů, kteří zde během 18.–19. století vytvořili mimořádně rozlehlý přírodní park s celou řadou stavebních a přírodních památek. Budování zahrad a parků bylo v Evropě v 18. a 19. století důležitým prostředkem reprezentace majetných rodů. Projektování podobného celku je velmi náročná práce, která zahrnuje nejen stránku technickou, ale také hospodářskou, kulturní a filozofickou. Trvá tedy po mnoho desetiletí. Dnešní podoba areálu pochází převážně z první poloviny 19. století, dominuje jí zámek Lednice s rozlehlým anglickým parkem a unikátním skleníkem. Hlavními architekty přestavby lednického areálu byli lichtenštejnští stavební ředitelé Josef Kornhäusl a Josef Hardmuth.

Do areálu patří obce Valtice, Lednice a Hlohovec, dále Boří les, lednické rybníky a celá řada dalších objektů. Novogotický zámek Lednice a barokní zámek Valtice, oba původně renesanční, jsou dominantními body celého areálu. Rozsáhlý komplex je dotvořen roztroušenými drobnějšími objekty, tzv. salety, které byly plánovány dle cest vedoucích areálem. V zámeckém parku Lednice se nachází například Maurský dům, minaret, romantické zříceniny novogotického Janova hradu, zámek Lovecký zámeček, celá řada rybníků, mnoho vzácných dřevin a rozlehlá francouzská zahrada. K dalším pozoruhodným saletám areálu patří například Apollónův chrám, Dianin chrám, Hraniční zámek, Belveder, Obelisk, Tři Grácie, Rybniční zámeček, lovecký zámeček Lány, zámeček Pohansko, kolonáda Na Rajstně nebo kaple sv. Huberta. Kromě staveb se v této lokalitě nacházejí rovněž významná archeologická naleziště (hradiště Pohansko, hradiště u Nejdku) a přírodní památky a rezervace (niva řeky Dyje, rybníky, Květné jezero, Pastvisko u Lednice aj.).

V roce 2003 areál byl zahrnut do biosférické rezervace Dolní Morava. Od roku 1992 se Lednicko-valtický areál stal krajinnou památkovou zónou a od roku 1996 je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Použité zdroje
KREJČIŘÍK, Přemysl, ZATLOUKAL, Ondřej a ZATLOUKAL, Pavel, ed. Lednicko-valtický areál. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2012. 190 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-45-2.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.