Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Železobetonový tříobloukový most s reliéfem T. G. Masaryka a znakem města Kralupy. Jediný silniční most přes řeku Vltavu ve městě a jeho okolí.


Autor: Ewwwa / CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kralupy_most_01.jpg
Podrobné informace

Masarykův most spojuje oba břehy Vltavy a byl postaven mezi lety 1926–1928 firmou Müller & Kapsa. Stavba mostu představovala pro Kralupy zásadní problém již na konci 19. století, avšak konstruktivistický projekt byl realizován teprve v 20. letech 20. století podle Ing. Dr. Jarolíma Farského a Ing. arch. Jiřího Krohy. Most byl nazván po prezidentu Masarykovi (v 50. letech byl přejmenován na most Osvobození) a dodnes je v Kralupech jediným silničním mostem přes Vltavu.

Do druhé světové války se za přechod přes most vybíralo mýtné, které sloužilo k technické údržbě mostu. Dodnes je na mostu dochován domek výběrčího mýta. Na mostě jsou také umístěny dvě žulové pamětní desky – jedna s nápisem Most T. G. Masaryka, druhá informuje o historii výstavby mostu. Během druhé světové války byly reliéf i desky odstraněny. Po válce se krátce vrátily, posléze opět byly odstraněny. Most je chráněn jako kulturní památka od roku 1958.

Konstrukce mostu je z železobetonu a skládá se ze tří žebrových oblouků, z nichž dva postranní (rozpětí 60 m) jsou nad zemí a třetí (rozpětí 80 m) překlenuje Vltavu. Most je dlouhý 200 m a šířka mostu mezi zábradlím činí 11,23 m. Nad pilíři jsou umístěny kubické konzoly, nesoucí stožáry veřejného osvětlení, po bocích středního pole jsou umístěna data výstavby mostu – 1926 a 1928. Na levém břehu je umístěn reliéf hlavy Tomáše Garrigua Masaryka a znak města Kralup.

Použité zdroje
MOŠNA, Václav. Krásné mosty České republiky. 1. české vyd. Praha: Slovart, ©2012. 239 s. ISBN 978-80-7391-617-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.