Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Matěj Václav Jäckel

Matěj Václav Jäckel

Významný lužickosrbský sochař a řezbář působící v Praze, výrazný představitel českého vrcholného baroka, jenž přinesl do českého umění styl baroka římského.


Sousoší Madona se sv. Dominik a Tomáš Akvinský. Karlův most. Praha. ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*11. 9. 1655 Kutov, Saské kurfiřství (dnešní Německo) – 16. 1. 1738 Praha

 

Matěj Václav Jäckel (někdy Jeckel), v lužické srbštině psaný Maćij Wjacław Jakula, v němčině Mathias Wenzel Jäckel, pocházel z Horní Lužice. Není doloženo, kde se sochařství vyučil. Existuje domněnka, že se tak stalo v dnešním Německu, nejspíše v Sasku, jiný předpoklad tvrdí, že v Itálii. Není známo, jak a kdy se Jäckel přesně dostal do Prahy. První zmínka o něm pochází z roku 1684. V Praze totiž založil svou dílnu, v níž zaměstnával několik sochařů. Pomocníkem se mu stal i jeho syn Antonín Jäckel. Ze sochařovy dílny pocházejí četné práce, vytvořené převážně pro církev. Jsou to dřevěné a štukové plastiky, dřevořezby a též kamenné sochy. Za svou práci dostával sochař velkorysou odměnu, přesto byl však na sklonku života hodně zadlužen. Po návratu do své rodné země se dokonce pokusil razit falešné peníze. Byl však brzy odhalen a musel uprchnout zpět do Prahy, kde ho živil jeho zeť, známý sochař František Ignác Weiss.

Jäckelovo dílo bylo ovlivněno italským barokním sochařstvím Gianlorenza Berniniho a nejspíše také architekturou Carla Rainaldiho. Byl mezi prvními, kdo začal v sochařství prosazovat styl tzv. římského baroka, spočívající v expresivním zachycování postav v jemném pohybu. Velmi pečlivě a virtuózně zpracovává také drapérie šatů. Během svého života vytvořil množství prací, které se však liší uměleckou kvalitou. Jäckel byl především řezbářem, proto jsou více ceněny jeho dřevěné plastiky. K nejznámějším výtvorům z kamene patří sousoší osazená na Karlově mostě v Praze: Svatá Anna Samotřetí (1707), Madona se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským (1708) a Madona se sv. Bernardem (1709). Další významný umělecký počin představuje jeho spolupráce na výzdobě hlavního oltáře pražského křižovnického kostela sv. Františka Serafinského (z Assisi) na Starém Městě. Oceňováno je také sousoší pro mariánský sloup na náměstí v Českém Krumlově.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
MLYNKEC, Tomáš. Slavíci kamenného mostu. Vyd. 1. Praha: Motto, 2008. 704 s. ISBN 978-80-7246-393-0.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
TISCHEROVÁ, Jana. Matěj Václav Jäckel: sochař českého baroka 1655-1738. V Praze: Rybka, 2013. 734 s. ISBN 978-80-87067-02-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.