Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Městské divadlo Brno

Městské divadlo Brno

Divadelní scéna sídlící v brněnské Lidické ulici, jež několik desetiletí nesla název Divadlo bratří Mrštíků. Zaměřuje se na činoherní a muzikálovou produkci. Patří k nejnavštěvovanějším divadlům v České republice.


Městské divadlo Brno v Lidické ulici. ČTK/Zehl Igor.
Podrobné informace

1945–, Brno

Historie Městského divadla Brno sahá do roku 1945, kdy bylo založeno pod názvem Svobodné divadlo skupinou soustřeďující se okolo režiséra Milana Páska, jenž se také ujal jeho vedení. Scéna zahájila svou činnost v divadelním prostoru Nový domov. Milana Páska brzy ve vedení vystřídal režisér, herec a pedagog Rudolf Walter, který se zasloužil o rozšíření repertoáru, nepodařilo se mu však stabilizovat dosud nevyvážený soubor.

Po Walterově rezignaci v roce 1948 se divadlo zaměřilo na produkci ideologicky orientovaných představení především od sovětských autorů. Na počátku 50. let se stala novým těžištěm programu divadla zájezdová produkce a s rokem 1954 se také na několik desetiletí změnil jeho název na Divadlo bratří Mrštíků. Repertoár divadla v této době sestával ze dvou složek: tradiční klasiky pro zájezdová představení a náročnějšího domácího i světového dramatu pro brněnské obecenstvo, vše doplněné o propracovanou dramaturgii Bořivoje Srby.

V roce 1965 se divadlo trvale usídlilo v brněnské Lidické ulici a díky bohatému repertoáru a kvalitnějšímu souboru se začalo stávat vyhledávanou scénou. V 60. letech se do vedení divadla vrátil Milan Pásek, který zrušil náročný zájezdový provoz a zasloužil se o zkvalitnění činohry, jež se stala dominantním útvarem. Pod Páskovým vedením divadlo fungovalo bez výraznějších proměn či inovací až do roku 1989.

Na počátku 90. let se stalo zřizovatelem instituce město Brno. Za nového vedení režiséra Stanislava Moši byla scéna již pod názvem Městské divadlo Brno obměněna – byli angažováni mladí umělci a důležitou složkou repertoáru se kromě činohry stal muzikál. Moša se výrazně zasloužil o současnou podobu scény, zaměřující se na inscenace s propracovanou scénografií a důrazem na kvalitní herecké výkony. Divadlo se rozšířilo do několika jevištních prostor. Jsou jimi činoherní scéna v Lidické ulici, nově postavená hudební scéna či letní scéna v Biskupském dvoře. Městské divadlo Brno je držitelem několika prestižních cen a řadí se mezi nejnavštěvovanější divadla v republice.

Videa (1 videí)
Městské divadlo Brno.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
K historii Městského divadla Brno. In: Městské divadlo Brno [online]. Městské divadlo Brno: ©2020 [cit. 2. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.mdb.cz/historie-mdb.
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Hudební scéna. 10 let Hudební scény Městského divadla Brno. [Brno]: Městské divadlo Brno, ©2014. 187 s. ISBN 978-80-260-7253-9.
Nejnavštěvovanější divadla u nás: dvě národní, ze soukromých Kalich. In: Týden. cz [online]. EMPRESA MEDIA, a.s.: ©2006 [cit. 2. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/nejnavstevovanejsi-divadla-u-nas-dve-narodni-ze-soukromych-kalich_243807.html.
SRNA, Zdeněk. Půlstoletí městského divadla v Brně: svědectví diváka, recenzenta, kritika i historika o životě jedné divadelní scény. Brno: Městské divadlo, 1996. 302 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.