Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mikuláš

Mikuláš

Jeden z mála dodnes široce slavených svátků v Česku, zvyk, při němž lze i ve velkých městech potkat postavy s maskou biskupa Mikuláše, čerta a anděla. Převlečení aktéři navštěvují domovy s malými dětmi, které podle toho, jak se po celý rok chovaly, pokárají, nebo jim nadělí drobné dárky.

 


Mikuláš s čertem a andělem 5. 12. Autor: Chmee2, licence: GNU Free Documentation License, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mikulas_a_cert_v_Praze https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mikulas_a_cert_v_Praze_%285%29.JPG
Podrobné informace

V předvečer svátku svatého Mikuláše (datum svátku připadá na 6. 12., zvyklosti se odehrávají 5. 12.) se české vesnice i města zaplní procházejícími skupinkami v převlečení. Ústřední postavu vysokého starce s bílým plnovousem, mitrou a berlou doplňují obvykle čert a anděl. Když vstoupí Mikuláš jako autorita do domu, kam byl pozván rodiči dítěte, čert ve svém huňatém převleku s rohy, pytlem přes záda a řetězem tropí rámus, aby tak dítěti vyčinil za jeho nezbedné chování. Na čertovo strašení naváže uklidňováním anděl, oblečený do bílé řízy s připevněnými křídly, někdy též ozdobený zlatou hvězdou na čele. Poté, co dítě přislíbí, že se bude po celý následující rok dobře chovat, a zazpívá písničku či zarecituje básničku, jej Mikuláš obdaruje sladkostmi a ovocem.

Obchůzky Mikulášů mají mnoho modifikací. V některých krajích (např. v obcích jihovýchodní Moravy) se udržují tradice velkých mikulášských průvodů s několika desítkami maškar masopustního typu – zoomorfními maskami i různými postavami. Církevně náboženské a výchovné pojetí Mikuláše navazuje na oslavování světce, biskupa žijícího ve 3. či 4. století v antickém městě Myra, oblíbeného zejména ve východokřesťanském prostoru. Jeho štědrost, jež by mohla stát u kořenů nadílky, dokumentuje legenda, podle které měl vhazováním mincí pomoci dcerám zadluženého muže, aby neskončily v nevěstinci. Jiným podnětem může být zvyk obdarovávat žáky ve středověkých klášterních školách o svátku sv. Mikuláše. Sv. Mikuláš se stal dobrodincem dětí, patronem neprovdaných dívek, ochráncem námořníků, rybářů, obchodníků, poutníků a řady dalších profesí. Nejstarší zápisky o mikulášských rozverných žákovských průvodech s koňmi v Praze pocházejí již ze středověku.

V oblastech východní a jihovýchodní Evropy nevystupuje postava sv. Mikuláše s výchovnými znaky biskupa. Dominuje tu spíše jeho pojetí jako patrona, poskytujícího pomoc v různých nesnázích. Zkomolením jeho holandského pojmenování Sinter Klaas a posunutím data pochůzek této postavy se pak zrodil americký a de facto celosvětový fenomén Santy Clause.

Použité zdroje
ZÍBRT, Čeněk a HOCHOVÁ-BROŽÍKOVÁ, Zdena, ed. Veselé chvíle v životě lidu českého. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 80-7021-624-7.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. České zvyky a obyčeje. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 370 s. Oko. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-00-01356-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.