Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Okresní město s více než 44 000 obyvateli v severní části středních Čech v regionu Pojizeří. Je známé především výrobou osobních automobilů v továrně Škoda, ale jsou zde i pozoruhodné památky a muzea.


Letecký pohled na Staroměstské náměstí a okolí - Autor: Zdeněk Fiedler, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Views_of_Mlad%C3%A1_Boleslav#/media/File:Kostel_Nanebevzet%C3%AD_P._Marie_(Mlad%C3%A1_Boleslav).JPG
Podrobné informace

Mladá Boleslav leží na soutoku řeky Jizery s říčkou Klenicí. Na místě dnešního historického jádra nechal kníže Boleslav II. v druhé půli 10. století vystavět hrad. Osada původně vznikla pod ním, roku 1334 ji pak nechal Ješek z Michalovic přenést na ostroh do blízkosti hradu a udělil jí městská práva. Za husitských válek bylo město vypleněno. Mladá Boleslav byla jedním z nejvýznamnějších center náboženské reformace v Čechách: na konci 15. století si čeští bratří zřídili ve zdejším zpustlém klášteře modlitebnu, roku 1518 zde Mikuláš Klaudyán založil bratrskou tiskárnu. Mladá Boleslav se tak stala významným střediskem jednoty bratrské a přezdívalo se jí bratrský Řím. Roku 1600 byla povýšena na královské město, za třicetileté války však nastal úpadek. Do roku 1849 byla sídlem kraje. V 19. století vyrostlo v údolí Jizery množství továren. Nejvýznamnější byla Slavia, produkující jízdní kola, která se později přeformovala na závod Laurin & Klement s výrobou automobilů a motocyklů. Ten se stal roku 1925 součástí Škodových závodů, a byl tak položen základ dnešní největší české firmy Škoda Auto. Těsně po skončení druhé světové války, 9. 5. 1945, byla Mladá Boleslav – jako poslední evropské město – bombardována sovětskými letadly a nálet způsobil značné ztráty na životech i zástavbě města. V 60. letech 20. století došlo ve městě k rozsáhlým demolicím a historickou zástavbu nahradily, zejména v oblasti Nového Města, panelové domy.

Nejvýraznější památkou města je hrad (dnes muzeum), k němu přiléhá Staroměstské náměstí s malebnými měšťanskými domy s podloubím, renesanční starou radnicí s vyhlídkovou věží a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Bývalý bratrský sbor na Českobratrském náměstí dnes slouží jako výstavní síň. Na jihu města se nachází starobylý židovský hřbitov, v severní části města pak zřícenina hradu Michalovice se šikmou věží zvanou Putna. V Boleslavi najdeme i mimořádné stavby moderní architektury, zejména funkcionalistické (např. průmyslová škola od Jiřího Krohy). Do kulturní nabídky města patří Muzeum Mladoboleslavska, palác Templ, Škoda muzeum, Letecké muzeum Metoděje Vlacha a Městské divadlo Mladá Boleslav se stálým souborem. Úspěchů v kopané dosahuje FK Mladá Boleslav.

K dlouhé řadě významných rodáků patří spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský, básník a malíř František Gellner, výtvarník Jan Konůpek, herečka Adina Mandlová, režisér Vladimír Michálek, historik a archeolog Rudolf Turek, přírodovědec Miroslav Bobek a oštěpař Jan Železný.

Použité zdroje
HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. 3., rozšířené vydání. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, 2013. 347 stran. ISBN 978-80-260-4993-7.
HERČÍK, Karel a KRÁLÍK, Jan. Mladá Boleslav: továrna ve městě - město v továrně: [historie města, krásy regionu, historie automobilky]. [Týnec nad Sázavou]: Moto Public, 2005. 209 s., [vi] s. barev. obr. příl. ISBN 80-239-5458-X.
KOCOUREK, Jaroslav a kol. Boleslav: Mladá a krásná. První vydání. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav a.s. - Infocentrum Mladá Boleslav, 2018. 343 stran. ISBN 978-80-270-4222-7.
MĚSTECKÁ, Sylva. Mladá Boleslav. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. 73 s., [96] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-094-1.
MĚSTECKÁ, Sylva a BENEŠ, Luděk. Mladá Boleslav: pohledy & století. 1. vyd. Mladá Boleslav: Město Mladá Boleslav, 2000. 167 s. ISBN 80-239-4643-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.