Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mojmír I.

Mojmír I.

První historicky doložený panovník Velké Moravy a zakladatel dynastie Mojmírovců.


Mojmír I. – vyobrazení na slovenské bankovce od Jozefa Vlčka. Autor: Peter Zelizňák, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mojmir_kniieza_Velkomoravske.jpg
Podrobné informace

*Není známo – †846

O Mojmírově životě a vládě se dochovalo pouze minimum zpráv. Nejpozději do počátku 30. let 9. století si podmanil ostatní moravská knížata a v roce 831 přijal pro svou zemi z rukou pasovského biskupa Reginhara křest. Tím zajistil přijetí Velkomoravské říše do rodiny křesťanských států. O dva roky později ovládl sousední Nitranské knížectví knížete Pribiny, který byl pak nucen utéci do francké říše. Není přitom jasné, zda se jednalo o nezávislého panovníka, nebo jen neposlušného příslušníka moravské aristokracie. V roce 946 Mojmíra sesadil východofrancký král Ludvík Němec a dosadil místo něj jeho syna Rostislava.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999-2007. 19 sv. ISBN 80-7185-264-3.
TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 384 s. Česká historie; sv. 8. ISBN 978-80-7422-049-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.