Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Nádrž Jordán

Nádrž Jordán

Nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě, nachází se v bezprostřední blízkosti města Tábor. Zásobuje město vodou a zároveň je populárním rekreačním střediskem.


ČTK/Pancer Václav
Podrobné informace

Nádrž Jordán je umístěna téměř 300 m od středu města Tábor v jižních Čechách. Jedná se o nejstarší přehradní nádrž v republice, původně byla označována jako „Velký rybník“. Vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka s cílem zásobit město Tábor vodou.

Hráz nádrže má výšku 18 m, délka koruny je 300 m a rozloha nádrže činí 50 ha. Před koncem 17. století byl postaven jordánský přepad. Vodní koryto vede vodu ke skále, ze které padá 18 m vysokým vodopádem. Odtamtud voda vytváří Tismenický potok, který pokračuje dále až do řeky Lužnice.

Až do 19. století byla nádrž označována jako rybník, který byl vypuštěn pouze v roce 1830. Teprve po 500 letech zde byl instalován nový systém pro spodní výpust vody. V současnosti představuje Jordán velmi populární místo pro rekreaci a vztahuje se k němu řada legend, tvrdí se například, že pod jeho hladinou leží nacistický poklad.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.