Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Obecní dům

Obecní dům

Reprezentativní budova v secesním stylu, která plní především kulturní a společenské funkce a která se stala místem vyhlášení samostatné Československé republiky 28. 10. 1918.


Autor: petr1868, licence CC BY SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Republiky,_Obecn%C3%AD_d%C5%AFm.jpg
Podrobné informace

slavnostní otevření 22. 11. 1912

 

Obecní dům stojí na náměstí Republiky v Praze na místě bývalého královského sídla, tzv. Králova dvora, jehož vznik je spojen s působením Václava IV. Areál plnil svůj účel až do konce 15. století. Později Králův dvůr sloužil jako seminář, kasárna, kadetní škola. Všechny budovy komplexu byly strženy začátkem 20. století v důsledku asanací. Myšlenka na výstavbu domu se zrodila roku 1901. Vedle již existujícího Německého domu (dnešní Slovanský dům v ulici Na Příkopě v Praze) měl vzniknout společenský dům reprezentující český národ. O dva roky později proběhla architektonická soutěž. Do druhého kola postoupilo několik návrhů, a to včetně projektu Antonína Balšánka. Žádný projekt však jednoznačně nezvítězil a městská rada se rozhodla svěřit výstavbu Obecního domu architektům Antonínu Balšánkovi a Osvaldu Polívkovi.

Výstavba Obecního domu probíhala v letech 1905–1912. Architektonické řešení stavby v historizujícím duchu bylo již v době vzniku vnímáno spíše jako konzervativní, nicméně v současné době je stavba hodnocena jako pozoruhodné eklektické dílo, které propojilo českou secesi s jinými styly (novobaroko, novorenesance) a dalšími vlivy (např. orientálními). Na mimořádně kvalitní umělecké výzdobě pracovali nejvýznamnější čeští sochaři (Josef Václav Myslbek, Josef Mařatka, Ladislav Šaloun, Bohumil Kafka) a malíři (Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Max Švabinský, Alfons Mucha, Jan Preisler, Karel Špillar). Budova disponuje několika sály. Jsou to Grégrův sál, Sladkovského sál, Primátorský salonek, největší a nejznámější je Smetanova síň, kde se konají mimo jiné koncerty klasické hudby v rámci festivalu Pražské jaro a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, jež v Obecním domě sídlí. V přízemí je umístěna restaurace a kavárna. V prostorách Obecního domu jsou dnes rovněž pořádány výstavy.

 

Audio (3 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Hlavní text


Použité zdroje
HRUBEŠ, Josef a HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí--. Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2000- . sv. ISBN 80-200-0040-2.
SEDLÁKOVÁ, Radomíra. 20. století české architektury. 1. vyd. Praha: Titanic, 2006. 235 s. ISBN 80-86652-24-6.
Obecní dům. In: Národní památkový katalog [online]. [cit. 2. 3. 2019]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/obecni-dum-15845238.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.