Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Olomouc

Olomouc

Krajské město na střední Moravě, sídlo Olomouckého kraje, arcibiskupství a univerzity, středisko regionu Haná. Má necelých 101 tisíc obyvatel. V minulosti soupeřilo s Brnem o pozici hlavního města Moravy. Z velkého množství památek zaujímá přední místo monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán do seznamu UNESCO.


Horní náměstí - Autor: Modris Putns, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Horn%C3%AD_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Olomouc)#/media/File:Olomouc_-_panoramio_(7).jpg
Podrobné informace

Olomouc leží na řece Moravě. Archeologicky je zde doložen nejsevernější dočasný tábor římských legií ve střední Evropě. V 7. a 9. století na území dnešního města postupně vzniká několik slovanských hradišť. Od 10. století je Olomouc díky výhodné poloze na významné evropské obchodní stezce střediskem Moravy a sídlem údělných přemyslovských knížat. V druhé polovině 11. století se zde etabluje biskupství, vyrůstá nový kamenný hrad a první moravský klášter (klášter Hradisko). Roku 1306 byl v Olomouci zavražděn Václav III., poslední český přemyslovský král. Roku 1573 zde vzniká druhá nejstarší univerzita v českých zemích, Olomouc je skvostným renesančním velkoměstem, po Praze druhým největším. Roku 1620 zde byl umučen sv. Jan Sarkander. Za třicetileté války bylo město prakticky zničeno. V roce 1655 se Olomouc stává pevnostním městem. Éra baroka výrazně proměňuje jeho tvář. V letech 1716–1754 vzniká monumentální sloup Nejsvětější Trojice, roku 2000 zapsaný do seznamu UNESCO. V roce 1746 tu vzniká první učená společnost v monarchii. V roce 1777 je biskupství povýšeno na arcibiskupství. V 19. století je Olomouc významným železničním uzlem (trať z Vídně již roku 1841, trať do Prahy 1845) a vojenským střediskem. Roku 1848 zde usedá na trůn František Josef I. V roce 1919 vzniká připojením okolních obcí tzv. Velká Olomouc, jež změnila národnostní proporci českého a německého obyvatelstva ve prospěch Čechů. V roce 1946 je obnovena univerzita (zrušena roku 1860). V roce 1995 zde papež Jan Pavel II. svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandera. V Olomouci dříve sídlilo Velitelství společných sil Armády ČR, dosud zde sídlí Vrchní soud, arcibiskupství a Univerzita Palackého.

Olomoucká památková rezervace je druhá nejvýznamnější v ČR. Vedle sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí patří k nejcennějším stavbám Olomoucký hrad s torzem románského Zdíkova paláce, arcibiskupský dóm sv. Václava, gotický kostel sv. Mořice (s největšími varhanami ve střední Evropě a přístupnou věží), několik barokních kostelů a pravoslavný chrám sv. Gorazda, dále množství měšťanských domů, renesančních a barokních paláců, radnice s vyhlídkovou věží a novodobým orlojem od Karla Svolinského, soubor barokních kašen, rozsáhlé parky či řada hodnotných vil (mj. secesní vila Primavesi). Na okraji města najdeme monumentální barokní klášter Hradisko a Svatý Kopeček s bazilikou Navštívení Panny Marie. Na území Olomouce se zachovaly četné pozůstatky barokní pevnosti. Ve městě sídlí řada institucí – Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum moderního umění, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum Olomoucké pevnosti, letecké muzeum v Neředíně, Moravské divadlo, Moravská filharmonie a několik menších divadelních scén, zoologická a botanická zahrada. Z pravidelných akcí je známá hlavně zahradnická a pěstitelská výstava Flora Olomouc, festival dokumentárních filmů Academia Film Olomouc, přehlídka filmové animace PAF, festival Divadelní Flora, Podzimní festival duchovní hudby a Mezinárodní varhanní festival. Ve městě hraje fotbalový klub SK Sigma Olomouc.

V Olomouci se narodili např. kníže Spytihněv II., výtvarník Karel Svolinský, architekt Jacques Groag, literární historici Eduard Petrů a Jiří Opelík, písničkář Jaroslav Hutka a automobilová závodnice Eliška Junková. Žije zde písničkář Karel Plíhal a zemřel básník Petr Bezruč.

Použité zdroje
Dějiny Olomouce. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2009. 2 sv. (629, 533 s.). ISBN 978-80-244-2370-8.
KUCH-BREBURDA, Miloslav a KUPKA, Vladimír. Pevnost Olomouc. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2003. 311 s. Pevnosti; sv. 23. ISBN 80-86011-21-6.
MLČÁK, Leoš, DOLEJŠÍ, Kateřina a POTŮČEK, Jakub. Průvodce Olomoucí: umělecké památky města. 2. upravené vydání. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2016. 319 stran. ISBN 978-80-87602-42-3.
TICHÁK, Milan. Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí. 3. opravené a aktualizované vydání. Olomouc: Burian a Tichák, 2018. 308 stran. ISBN 978-80-87274-45-3.
ZATLOUKAL, Pavel. Meditace o architektuře: Olomouc, Brno, Hradec Králové: 1815-1915. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae, 2016. 515 stran. ISBN 978-80-7467-100-5.
ZATLOUKAL, Pavel. Olomouc. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2013. 231 s. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7432-309-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.