Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ondřej Schweigl

Ondřej Schweigl

Významný barokně-klasicistní sochař a řezbář působící převážně na Moravě. Založil svou vlastní soukromou uměleckou školu. Byl mimořádným historiografem, zpracoval obšírný uměleckohistorický seznam památek na Moravě.


Autor: neznámý, vložil: Ondraness, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portr%C3%A9t_socha%C5%99e_Ond%C5%99ej_Schweigla.jpg
Podrobné informace

*30. 11. 1735 Brno – 23./24./28. 3. 1812 Brno

 

Ondřej Schweigl, známý též jako Andreas Schweigel, pocházel z umělecké rodiny. Jeho otcem byl Antonín Schweigl , známý brněnský sochař tyrolského původu. Výtvarnému umění se Ondřej Schweigl začal věnovat ještě jako dítě, kdy docházel k místnímu malíři na lekce kresby. Sochařství se učil u svého otce. Od roku 1755 studoval na vídeňské Akademii umění. Po ukončení studií se vrátil zpět do Brna, kde převzal vedení rodinné sochařské dílny. Jeho dílna prosperovala a zaopatřovala svými díly nejen celou Moravu, ale dokonce i část Polska. Pracovali zde i další nadaní sochaři, např. jeho starší bratr Tomáš Schweigl a Jeroným Fӧrster. Důležitou součástí Schweiglovy dílny se stala rozsáhlá umělecká knihovna a početná sbírka děl významných tvůrců. Kolekce zahrnovala jak obrazy a kresby, tak i modely, odlitky a medaile. Schweigl založil v Brně i vlastní vzdělávací středisko pro mladé umělce, tzv. Hausakademii. Sochař neměl nástupce, proto po jeho smrti byly dílna i akademie rozpuštěny.

Schweigl vytvořil četné práce hlavně pro moravské kostely. Převážnou část děl vypracoval pro rodné město Brno. Pro jeho tvorbu je charakteristické dynamické zobrazování štíhlých protáhlých postav, které zachycoval v jemném pohybu. Pozdější práce se vyznačují vlivem klasicismu, jenž se projevuje ve statickém pojetí figur. K významným zakázkám ateliéru patřily četné oltáře, kazatelny a také celková výzdoba kostelů (kostel Nejsvětější Trojice v Brně, zámecká kaple ve Vizovicích). V pozdějším období byla dílna nucena kvůli osvícenským reformám a ekonomické nestabilitě přijímat i menší zakázky na výrobu nábytku a dalších prvků interiéru (např. výzdoba Stříbrného sálu na zámku v Buchlovicích). Jako výjimečný historiograf zaznamenal Schweigl ve své odborné práci umělecká a architektonická díla vytvořená na Moravě. Svůj soupis opatřil kritickými poznámkami. Jeho dílo se stalo důležitým pramenem pro poznání dějin umění na Moravě.

Použité zdroje
DUFKOVÁ, Libuše a SVOBODOVÁ, Jana, ed. Baroko: příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. 208 s. ISBN 978-80-86549-60-6.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
JANDA, Petr. Hlavní oltář v kostele Nalezení svatého kříže v Doubravníku. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Lubomír SLAVÍČEK.
MÁCAL, Radovan. Maliarska a sochárska výzdoba kostola sv. Márie Magdalény v Brne v dobe baroka. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ.
MLÁDKOVÁ, Ivana. Ondřej Schweigl - pomník maršála Laudona ve Veselí nad Moravou. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavel SUCHÁNEK.
OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní sochařství v Rakouském Slezsku. Brno, 2007. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Miloš STEHLÍK.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.