Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Otto Gutfreund

Otto Gutfreund

Čelný představitel novodobého českého sochařství a jeden z nejvýznamnějších kubistických sochařů. Byl autorem mnoha reliéfů, volných plastik a bezpočtu vysoce kvalitních přípravných kreseb.

 


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*3. 8. 1889 Dvůr Králové – 2. 6. 1927 Praha

Otto Gutfreund studoval keramiku na uměleckoprůmyslové škole v Bechyni (1903–1906) a na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (dnes VŠUP, 1906–1909). Na výstavě uspořádané v Praze (1909) se seznámil s dílem předního francouzského sochaře Antoina Bourdella. Následně se rozhodl přestěhovat do Paříže, kde začal navštěvovat Bourdellovy kurzy sochařství na akademii Académie de la Grande Chaumière. Během svého pobytu ve Francii se seznámil s Augustem Rodinem, později s Pablem Picassem, Juanem Grisem (vysl. Chuan Gris) či Guillaumem Apollinairem, kteří měli vliv na jeho tvorbu. Podnikl cesty do Anglie, Belgie a Nizozemska. Po vypuknutí první světové války vstoupil do cizinecké legie a účastnil se bojů v Alsasku. Žádal o včlenění do francouzské armády, ale po vyhlášení demobilizace byl až do konce války vězněn. Po propuštění se vrátil do Československa, kde pokračoval ve své umělecké dráze. V roce 1926 byl přijat na místo profesora na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Gutfreund byl členem Skupiny výtvarných umělců a během tohoto období představoval umělecké veřejnosti svá díla: nejznámější sochu Úzkost (1910–1911), považovanou za první kubistickou sochu, dále sochu Hamleta, Harmonii, Koncert, Viky, Hlavu s kloboukem. Během svého života se účastnil mnoha výstav jak doma (spolu se skupinou Tvrdošíjní v Praze, Brně a Košicích), tak v zahraničí (v Berlíně v galerii Der Sturm, na mezinárodních výstavách československého umění v Paříži, v New Yorku). Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Zajímal se o středověké umění a ve svých předválečných pracích používal principy analytického kubismu a expresionismu, později se přiklonil k sociálně laděnému civilismu. K jeho nejvýznamnějším dílům patří také sousoší Babička s vnoučaty v Babiččině údolí, sochy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka vytvořené pro Hradec Králové, Poděbrady, Nitru a Kroměříž, monumentální reliéf Návrat legií pro Legiobanku v Praze v ulici Na Poříčí, kompozice na téma textilního průmyslu do vily pro jeho strýce, továrníka Josefa Sochora. Pracoval na návrhu československé kovové pětikoruny a vytvořil dodnes užívané logo strojírenské firmy Škoda (stylizovaný okřídlený šíp).

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
GUTFREUND, Otto. Otto Gutfreund: čtyři kapitoly o člověku = four chapters on man: [Národní galerie v Praze - Sbírka grafiky a kresby, Grafický kabinet, Veletržní palác, 4. května - 10. srpna 2009. V Praze: Národní galerie, 2009. 33 s. Grafické kabinety = Print cabinets. ISBN 978-80-7035-417-9.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
Otto Gutfreund: [katalog výstavy, Praha 14.12.1995-14.4.1996. [Praha: Národní galerie, 1995]. 351 s. ISBN 80-7035-098-9.
POMAJZLOVÁ, Alena. Otto Gutfreund - sochař. V Plzni: Západočeská galerie, 2017. 123 stran. ISBN 978-80-88027-21-8.
ŠETLÍK, Jiří. Otto Gutfreund: cesta ke kubismu. [Praha]: Gallery, 2012. 253 s. ISBN 978-80-86990-20-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.