Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Perchta

Perchta

Folklorní postava původně z německého prostředí, která se měla objevovat v prosinci až do Tří králů. Její české pojmenování vzniklo smísením s označením pro bílou paní, tedy pro strašidlo, které vděčí za svůj vznik pověsti o šlechtičně z rodu Rožmberků.


Perchta, Karel Rozum pro knížku Zíbrt, Čeněk. Den se krátí, noc se dlouží. Licence: Public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_se_kr%C3%A1t%C3%AD,_noc_se_dlou%C5%BE%C3%AD_04.jpg
Podrobné informace

Jméno Perchty (v obměnách jako Peruchta, Perechta, Paruchta, Parychta či na Moravě Šperechta) je v současném českém povědomí spojeno zejména se šlechtičnou z rodu Rožmberků, která si pro svůj pohnutý osud vysloužila postavení zřejmě nejznámější bílé paní, a to přesto, že ji s bílou paní jindřichohradeckou Bohuslav Balbín spojil mylně.

Z německého pověrečného prostředí je tato bytost známa v podobě rozedrané babice se železným nosem, případně celé ze železa, která vzbuzuje strach. Svázána je se dny mezi Vánoci a Třemi králi, kdy ve spojení s mrtvými vede divokou honbu nebo trestá za porušení tabu – práci ve svátek či porušení půstu.

Podle české romantické mytologie obcházela Perchta jako maškara lidových slavností v době vánoční, tříkrálové a masopustní v podobě kobyly (jižní Čechy), jinde ale byla populární jako strašidlo pro děti. Popisována je jako strašidelná žena se zlatou hlavou, cínovýma očima, měděnýma ušima, železným nosem, stříbrnou bradou a olověným krkem. S kuklou na hlavě se vydávala jako ohyzdně vypadající maska hrozit dětem, které se nemodlily či se o Štědrém dnu přejedly, nedržely na Štědrý den půst nebo snědly hned všechny cukrovinky od Mikuláše. Perchta takovým dětem hrozila rozpáráním břicha a jeho vycpáním hrachovinou. Někdy rozpárání hrozilo i dospělým a zejména přadleny před ní měly dbát na zachovávání vžitých pořádků.

 

Použité zdroje
GROHMANN, Joseph Virgil. Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Plot, 2010. 285 s. Fabula; sv. 3. ISBN 978-80-7428-050-4.
ZÍBRT, Čeněk a Hochová-Brožíková, Zdena, ed. Veselé chvíle v životě lidu českého. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 80-7021-624-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.