Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Petr Eben

Petr Eben

Skladatel, klavírista a varhaník, sbormistr. Profesor teorie a skladby na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a HAMU v Praze. Emblematická osobnost české hudební kultury, vysoce ceněna také v zahraničí.


www.youtube.com/watch?v=pI8mUhfmMdM
Podrobné informace

*22. 1. 1929 Žamberk – 24. 10. 2007 Praha

Petr Eben pocházel ze smíšeného manželství - otec Vilém pocházel z pražské židovské rodiny, matka Marie byla původem Polka. Za Protektorátu byl Petr Eben vyloučen z gymnaziálních studií v Českém Krumlově a za války prošel i s celou rodinou koncentračním táborem Buchenwald.

Od svých jedenácti let zastával během prázdnin funkci varhaníka a sbormistra v hornorakouském klášteře Schlierbach a byl varhanami tak pohlcen, že celé své pozdější skladatelské dílo zaměřil převážně duchovním směrem. Vystudoval skladbu na pražské HAMU u Pavla Bořkovce a hru na klavír ve třídě prof. Františka Raucha. Petr Eben byl mistrem varhanní improvizace a volně preludoval k textům z Bible.

Od roku 1955 působil jako pedagog na katedře Hudební vědy pražské Filosofické fakulty University Karlovy a po roce 1989 začal vyučovat skladbu na HAMU. Pedagogicky působil i ve Velké Británii na College of Music Manchester, kde mu v roce 1992 byl udělen čestný doktorát.

Jeho kompoziční tvorba zahrnuje kolem 200 skladeb různých žánrů od orchestrálních přes komorní po sólové: kantáty, písňové opusy, varhanní skladby a sklabičky pro děti, šansony aj. V roce 1994 složil pro Pražský hrad pochod a fanfáry ke vztyčení prezidentské standarty a praporu Hradní stráže. Prezidentem České republiky byl oceněn vysokým státním vyznamenáním medailí Za zásluhy. Je nositelem titulu Rytíř umění a písemnictví francouzského ministerstva kultury. Do dějin české kultury je zapsán jako výjimečná osobnost, jeho úroveň vzdělanosti překračovala sféru hudby.

 

 

Použité zdroje
VÍTOVÁ, Eva. Petr Eben. Baronet 2004. 479 s., ISBN 80-7214-743-9
https://www.casopisharmonie.cz/komentare/dobroreceni-petra-ebena.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.