Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pidimužík

Pidimužík

Název pro malého mužíčka, který se vyskytuje v hornických pověstech a různých pohádkových syžetech. V těch může být lidem nápomocný, hlavnímu hrdinovi např. přináší těžko dosažitelné poklady či mu jinak pomáhá svými kouzly. Někdy takto bývá pojmenován i pohádkový škůdce.


Zobrazení malého mužíka, Jacques Callot, Varie Figure Gobbi (1616). Licence: Public domain, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Callot_Burlesque_Violinist.jpg
Podrobné informace

Pidimužík ve skutečnosti nepředstavuje nějakou konkrétní pohádkovou postavu definovanou svou funkcí, je to spíše pojmenování založené na vnější podobě maličkého mužíka. V tom se hodně blíží trpaslíkovi, jenž je pouze nepatrně vyšší.

Vyskytuje se v lidových vyprávěních, zejména v hornických pověstech, ale také v pohádkách. Může být škůdcem i pomocníkem. Označení se vyskytuje častěji v množném čísle – „pidimužíci“. Pokud jsou pidimužíci v pověsti či pohádce užiteční, mohou člověka přenést na místo, které si přeje navštívit, nanosit mu zlaté a stříbrné předměty nebo vystavět křišťálový zámek, pomoci mu zvítězit nad černokněžníkem, vykouzlit jezero či způsobit, aby přes noc vzrostlo obilí na poli. Přinášením, přemisťováním a vykouzlením rozměrných objektů dopomohou pidimužíci hrdinovi k získání princezniny ruky nebo prostě jen k bohatství. Pidimužíci někdy sehrávají úlohu draka, obecněji běsa, případně raracha a čerta – tím, že přinášejí poklady či staví neuvěřitelně rychle paláce. Přeneseně je pidimužíkovo jméno stejně jako u trpaslíka užíváno pro lidi nízkého vzrůstu.

Použité zdroje
TILLE, Václav. Soupis českých pohádek. V Praze: nákladem České akademie věd a umění, 1929-1937. 3 svazky (619; 451; 661 stran). Rozpravy České akademie věd a umění; třída III, číslo 66, 72, 74.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.