Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Písečná duna u Vlkova

Písečná duna u Vlkova

V České republice unikátní biotop připomínající poušť s rozlohou jenom necelý jeden hektar. Oblast bývá označována také jako česká Sahara.


Písečná duna v Vlkova. Autor: Chmee2 - Aisano, licence CC BY 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova#/media/Soubor:P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova_(5).JPG
Podrobné informace

Písečná duna u Vlkova, zvaná také písečný přesyp u Vlkova, je v České republice unikátním biotopem, svým charakterem připomínajícím poušť. Nachází se v Jihočeském kraji při obci Vlkov. Už v roce 1954 zde byla vyhlášena přírodní rezervace a zároveň je tato oblast součástí CHKO (Chráněná krajinná oblast) Třeboňsko. Rozloha písečné duny je jenom přibližně 0,8 ha. Tato oblast není v této lokalitě jediným písečným přesypem, je však jistě nejznámějším. Říká se jí někdy i česká Sahara. 

Tato až 4 m vysoká písečná duna vznikla navátím písku z řeky Lužnice ve čtvrtohorách. Díky jedinečnému prostředí, které takto vzniklo, se zde vyskytuje velké množství pískomilných rostlin a bezobratlých, hlavně hmyzu. Roste tu mnoho v Česku ohrožených druhů flóry, například kolenec Morisonův (Spergula morisonii), nahopruhatka písečná (Teesdalia nudicaulis), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), několik druhů kostřav (Festuca) a další. Podobně pestré je i složení místní fauny, hlavně hmyzu a pavoukovců, zejména teplomilných druhů, jako jsou různé hrabalky a kutilky, sarančata, pískomilní motýli, vzácný brouk Anisoplia villosa, jehož larvy se ve zdejších píscích vyvíjejí, velké kolonie samotářské včely pískorypky vrbové (Andrena vaga), pavouci, zejména slíďáci a snovatky, a další.

Přes svou zjevnou přitažlivost pro návštěvníky je písková duna u Vlkova turistům nepřístupná a pohyb na ní je zakázán, aby se předešlo zničení vzácných rostlin a zasypání hnízd živočišných druhů žijících a rozmnožujících se v písku. Vede však kolem ní naučná stezka Veselské pískovny, která se váže k pěti blízkým jezerům, vzniklým po těžbě štěrkopísku.

Použité zdroje
LHOTSKÝ, Pavel. Písečný přesyp u Vlkova. In: geology.cz [online]. 10. 11. 1994 [cit. 4. 9. 2020]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/974
Písečný přesyp u Vlkova. In: Třeboňsko.cz [online]. Třeboňsko.cz: 2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.trebonsko.cz/pisecny-presyp-u-vlkova
Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. In: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: 2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=311
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Písečný přesyp u Vlkova [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.