Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Písek

Písek

Okresní město s 30 000 obyvateli v jižních Čechách. Je regionálním střediskem průmyslu a vzdělanosti s mnoha památkami, z nichž nejznámější je nejstarší stojící kamenný most v České republice a někdejší královský hrad. S městem je spjata řada významných osobností.


Historické jádro s kamenným mostem - Autor: Al.trcka, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:P%C3%ADsek_Stone_Bridge#/media/File:Kamenn%C3%BD_most_v_P%C3%ADsku_05.jpg
Podrobné informace

Písek leží na řece Otavě pod lesnatými Píseckými horami. Právě zlatonosné písky této řeky patrně stály ve 12. století u zrodu osady, která se o století později přerodila v hrad a město. Až do 16. století se v okolí rýžovalo zlato a město těžilo i ze své polohy na obchodní stezce z Bavorska do Čech. Za husitských válek v Písku často pobýval Jan Žižka. Po nich město velmi zbohatlo, roku 1532 jej nicméně poničil požár a v 17. století bylo opakovaně drancováno za třicetileté války, postihla jej rekatolizace, morové rány a hospodářský úpadek. Písek se stal krajským městem – sídlem Prácheňského kraje. Od konce 18. a zejména v 19. století vzniklo ve městě množství škol. Některé z nich přitom byly první svého druhu na českém území. Rozvíjel se průmysl a roku 1887 zavedl Písek jako jedno z prvních sídel v Čechách elektrické osvětlení. Město se stalo také vyhledávaným letoviskem. Po roce 1948 zde vznikly velké podniky – textilní (Jitex), strojírenské, dřevařské aj. V srpnu 2002 postihla město velká povodeň a poškodila i zdejší cenný kamenný most.

Dnes je Písek příjemným místem k životu i oblíbeným cílem výletů. Nejhodnotnějšími památkami jsou vedle výše zmíněného mostu královský hrad (dnes muzeum), gotický děkanský kostel Narození Panny Marie s přístupnou věží a tři další historické kostely, Putimská brána, městská vodní elektrárna zřízená Františkem Křižíkem (druhá nejstarší v ČR), zemský hřebčinec, synagoga a židovský hřbitov. Pravidelně se zde koná Mezinárodní folklorní festival Písek, víkendová slavnost Pískoviště a další akce. K návštěvě lákají moderní expozice Prácheňského muzea na hradě, malebné interiéry Památníku Adolfa Heyduka, městská elektrárna, interaktivní galerie Sladovna (neboli Galerie hrou) a dvě divadla. Ve městě působí soukromá vysoká škola Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Oblíbeným cílem procházek jsou Písecké hory s rozhlednou na vrchu Jarník.

S Pískem je spjato velké množství slavných osobností. Narodili se zde spisovatel Richard Weiner, literární vědec a estetik Jan Mukařovský, jazykovědec František Daneš, výtvarník Radek Pilař, architekt Josef Pleskot či literární historik Martin C. Putna. Působili zde básník Adolf Heyduk, historik August Sedláček, výtvarník Mikoláš Aleš a spisovatel Fráňa Šrámek.

Použité zdroje
ADÁMEK, Jan, FRÖHLICH, Jiří a ČÍŽEK, Jiří. Písek: historický průvodce. 3., upr. a dopl. vyd. Písek: Prácheňské muzeum v Písku v Prácheňském nakladatelství, 2004. 124 s. ISBN 80-86193-08-X.
FRÖHLICH, Jiří. Královské město Písek z pohledu archeologa. 1. vydání. Putim: Blanice, 2015. 77 stran. ISBN 978-80-905501-5-5.
HLADKÝ, Jiří. Kamenný most v Písku. 2., opravené a rozšířené vydání. Písek: Město Písek, [2016], 2016. 160 stran. ISBN 978-80-905394-9-5.
JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860–1918. [Písek: Město Písek], 2007. 239 s. ISBN 978-80-254-1531-3.
KOLÁŘ, Ondřej. Písek – příběh města. 1. vyd. Písek: Město Písek, 2012. 111 s. ISBN 978-80-905394-0-2.
MĚCHUROVÁ, Zlata. Příběhy starých píseckých domů a osudy jejich obyvatel. Písek: J & M, [2016-2018]. 3 svazky (203; 187; 178 stran). ISBN 978-80-86154-80-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.