Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Plzeň

Plzeň

Krajské město a středisko západních Čech, čtvrté největší město České republiky, má 172 000 obyvatel. Proslulo strojírenskou výrobou v továrně Škoda a produkcí světoznámého piva Plzeňský prazdroj. Zachovalo si řadu cenných kulturních památek.


Plzeňské náměstí s radnicí - Autor: Ondřej Císler - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Republiky_(Plze%C5%88)#/media/File:Plze%C5%88,_Ka%C5%A1na_And%C4%9Bl,_1.jpeg
Podrobné informace

Plzeň leží na důležité trase – původně obchodní stezce, dnes dálnici D5 – spojující Prahu a německý Norimberk. Jejím předchůdcem bylo přemyslovské hradiště nad městečkem Starý Plzenec, zmiňované již roku 976. Do současné polohy na soutoku čtyř řek – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy – nechal město pod názvem Nová Plzeň přenést král Václav II. v roce 1295. Plzeň se brzy (po Praze a Kutné Hoře) stala třetím největším městem Čech a vznikla zde řada cenných gotických staveb církevního charakteru: katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v České republice či františkánský klášter. Kolem roku 1470 vznikly v Plzni nejstarší prvotisky (tištěná díla) v českých zemích. V roce 1839 uvařil sládek Josef Groll v místním Měšťanském pivovaru první várku piva Plzeňský prazdroj, ve světě známého jako Pilsner Urquell. Roku 1869 zakoupil Emil Škoda zdejší slévárnu a strojírnu, z nichž se pod značkou Škoda postupně vyvinul jeden z největších strojírenských konglomerátů v Evropě. Za druhé světové války bylo město poškozeno nálety a na jejím konci osvobozeno americkou armádou pod vedením generála Pattona. Dne 1. 6. 1953 zde došlo k tzv. plzeňskému povstání – masovým protikomunistickým protestům, prvním v celém sovětském bloku, které byly tvrdě potlačeny. V roce 2015 byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, díky čemuž se zde konala řada akcí a výstav, vyrostlo tu i Nové divadlo a vznikla kreativní kulturní centra Světovar a DEPO 2015.

Vedle toho v Plzni působí tradiční kulturní instituce: Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek, Pivovarské muzeum, památník Patton Memorial Pilsen, Západočeská galerie a několik dalších menších muzeí a galerií.

Historické jádro města je chráněno jako městská památková rezervace, jeho centrem je rozsáhlé náměstí Republiky s radnicí, měšťanskými domy a katedrálou sv. Bartoloměje s vyhlídkovou věží. K turistickým atrakcím města dále patří plzeňské historické podzemí, Velká synagoga (třetí největší na světě) a Stará synagoga, pivovar Prazdroj, zoologická zahrada, Bolevecké rybníky, vědecko-technická expozice Techmania Science Center v areálu bývalé továrny Škoda či zpřístupněné bytové interiéry projektované architektem Adolfem Loosem, dále pravidelné kulturní akce jako Smetanovské dny, Slavnosti svobody či festival loutkového divadla Skupova Plzeň. V Plzni sídlí také biskupství, Západočeská univerzita a jedna z lékařských fakult Univerzity Karlovy. Známý je i místní fotbalový klub Viktoria a hokejové mužstvo Škoda.

Z významných osobností města lze zmínit kardinála Josefa Berana, výtvarníka Jiřího Trnku, designéra Ladislava Sutnara, cestovatele Miroslava Zikmunda a zpěváka Karla Gotta, kteří se zde narodili, dále Bedřicha Smetanu, jenž zde studoval, vynálezce Františka Křižíka a loutkáře Josefa Skupu, kteří zde působili, či spisovatele a dramatika Josefa Kajetána Tyla, jenž v Plzni zemřel.

Použité zdroje
BERNHARDT, Tomáš et al. Plzeň: průvodce architekturou města od počátku 19. století do současnosti = Pilsen: guide through the architecture of the town from the beginning of the 19th century to present day. Vyd. 1. Plzeň: Pro Statutární město Plzeň vydala Nava, 2013. 335 s. ISBN 978-80-7211-433-7.
BERNHARDT, Tomáš, DOMANICKÁ, Jana a DOMANICKÝ, Petr. Plzeň. I. díl, Historické jádro. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. 202 s. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-449-9.
BERNHARDT, Tomáš, DOMANICKÁ, Jana a DOMANICKÝ, Petr. Plzeň zmizelá. V Plzni: Západočeská galerie, 2016. 181 stran. ISBN 978-80-88027-15-7.
DOUŠA, Jaroslav a kol. Dějiny Plzně v datech: od prvních stop osídlení až po současnost. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 787 s. ISBN 80-7106-723-7.
Kolektiv autorů. Dějiny města Plzně. 1. vyd. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2014, 2016 a 2018. 3 svazky (884, 913 a 158 s.). ISBN 978-80-87911-01-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.