Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pražský Semmering

Pražský Semmering

Železniční trať, vybudovaná v letech 1868–1872 a vedoucí mezi pražskými nádražími Smíchov a Jinonice. Svou přezdívku podle rakouské horské železnice si vysloužila pro svůj náročný profil trati a krásné přírodní scenérie, které na ní lze spatřit.


Hlubočepský viadukt na trati č. 122, pohled po trati směrem k zastávce Praha-Žvahov. Autor: ŠJů, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1138878#/media/File:Hlubočepský_viadukt_shora.jpg
Podrobné informace

Pražský Semmering je železniční trať v úseku mezi nádražími Praha-Smíchov a Praha-Jinonice. Svou přezdívku podle známé rakouské horské železnice si vysloužila pro překonávání výrazného výškového rozdílu zejména v oblasti tzv. Pražského Barrandienu a také díky krásným přírodním scenériím, které jsou k vidění zejména mezi zastávkou Praha-Cibulka a nádražím Praha-Řepy.

Trať byla vybudována mezi lety 1868–1872 jako součást tzv. Buštěhradské dráhy. Spojuje středočeskou obec Hostivice s pražským nádražím Praha-Smíchov. Vedle osobní přepravy trať ve velké míře sloužila i dopravě nákladní, v 70. letech 20. století byla proto značně zmodernizována, částečně rozšířena o druhou kolej a výhledově měla být i elektrifikována. V souvislosti s postupným útlumem osobní a zejména nákladní dopravy na Pražském Semmeringu od přelomu 80. a 90. let 20. století však k elektrifikaci nedošlo. Přestože se v závěru 90. let 20. století uvažovalo o úplném zrušení tratě, provoz na ní zůstal dodnes zachován. V současnosti slouží především osobní přepravě na lince S65 a jako velmi oblíbená vyhlídková trať. K tomuto účelu je určen víkendový spoj Pražský motoráček, na kterém jsou vypravována historická železniční vozidla. Trať v letech 2017 a 2018 navíc prošla rozsáhlou rekonstrukcí, a tak může dále sloužit běžným cestujícím i zájemcům o vyhlídkovou turistiku jako jedna z nejmalebnějších pražských drah.

Pražský Semmering je ve směru z pražského Smíchova veden přes dva obloukové 20 m vysoké viadukty, které se nacházejí za Dalejským údolím. Jakmile vlak opustí zastávku Praha-Žvahov, cestujícím se otevře poutavý výhled na Prahu. V tu chvíli je možné spatřit podolskou vodárnu, Vyšehrad, pankrácké mrakodrapy a Žižkovskou věž. Trať vede i přes přírodní park Košíře – Motol a přes přírodní památku Železniční zářez v pražských Hlubočepích, která je od roku 1988 chráněným nalezištěm fosilní flóry a fauny. Pražský Semmering nabízí unikátní možnost spatřit velmi málo známé a přitom jedinečné výhledy na Prahu.

 

Použité zdroje
EISENHAMMEROVÁ, Jitka. Pražský Semmering nabízí romantiku. In: Pražský deník [online] 2. 8. 2011 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazsky-semmering-nabizi-romantiku20110802.html

Pražský motoráček. In: Pražská integrovaná doprava [online]. [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: https://pid.cz/zabava-a-zajimavosti/prazsky-motoracek/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.