Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pražský most v Hradci Králové

Pražský most v Hradci Králové

Jednoobloukový železný secesní most přes řeku Labe v Hradci Králové. Je to nejstarší silniční most ve městě. Byl otevřen v roce 1910.

 


Autor: Txllxt TxllxT, licence CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_-_Eli%C5%A1%C4%8Dino_n%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_-_View_ESE_on_Pra%C5%BEsk%C3%BD_most_-_Prague_Bridge_1910_by_Jan_Kot%C4%9Bra.jpg
Podrobné informace

Výstavba Pražského mostu začala na konci prvního desetiletí 20. století podle společného projektu firmy Märky, Broumovský & Schulz a městské technické kanceláře z Hradce Králové. K jeho výstavbě byly využity krajní pilíře kamenného Pražského pevnostního mostu z 18. století, který původně stál na jeho místě.

Most má kamenné zábradlí a na předmostích čtyři stavby kruhového půdorysu, které slouží jako kiosky. Tyto stavby byly navrženy architektem Janem Kotěrou, který byl požádán o konečnou architektonickou úpravu mostu. Délka mostu činí téměř 51 m.

Přes most byly dokonce položeny koleje. Předpokládalo se totiž, že ve městě bude zavedena tramvajová doprava. Po zamítnutí tohoto plánu byly koleje při rekonstrukci v roce 1932 odstraněny. Most několikrát měnil název – v roce 1916 byl nazván po arciknížeti Karlovi, v letech 1918–1940 a 1945–1953 nesl jméno amerického prezidenta Wilsona. Během německé okupace byl nazýván Prager Brücke – Pražský most a název Pražský most nese od roku 1953 i v současnosti. V roce 1958 byl most zapsán na seznam technických památek. 

Použité zdroje
KVĚTENSKÝ, Jan. Historie královehradeckých mostů a jejich úloha v životě města po roce 1900 [online].
Hradec Králové, 2016 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: .

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.