Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Vodní elektrárna, jež bývá nazývána jedním ze sedmi divů Česka.


ČTK/Peřina Luděk
Podrobné informace

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně leží v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk na severní Moravě. Může se pyšnit několika významnými prvenstvími – má nejdelší spád v České republice (510,7 m), největší instalovaný výkon (2 × 325 MW) a také největší reverzní vodní turbínu v celé Evropě.

Historie elektrárny se začala psát v 70. letech, kdy byla plánována výstavba zařízení, které by zajistilo stabilitu systému dodávek elektřiny v zemi. S její stavbou bylo započato v roce 1978, ale počátkem 80. let se tempo výstavby výrazně zpomalilo. Teprve v roce 1989 bylo opětovně rozhodnuto elektrárnu dokončit a celý projekt byl zároveň modernizován. Provoz elektrárny byl zahájen 20. června 1996. Její součástí je jednak horní nádrž, která je umístěná na vrchu Dlouhé Stráně, jednak dolní nádrž, ležící na říčce Divoká Desná. Horní nádrž se nachází v nadmořské výšce 1350 m, díky čemuž je nejvýše položeným umělým jezerem v České republice. Při její stavbě byl nejprve seříznut vrch hory o tři metry a následně byla vykopána jáma o hloubce 60 m. Ta je izolována přírodním asfaltem, dovezeným z Albánie, který je natolik odolný, že v létě netaje a v zimě nezamrzá.

Vzhledem k tomu, že elektrárna je postavena v chráněném krajinném území, probíhá veškerý její provoz v podzemí. Tam se nachází kaverna o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m, kde jsou umístěna dvě turbosoustrojí s reverzními turbínami, z nichž každá má výkon 325 MW. Když je v síti nedostatek elektřiny, pustí se voda z horní nádrže na turbíny, a když je naopak elektřiny přebytek, voda se čerpá z dolní nádrže zpět do horní. I díky tomuto originálnímu řešení byla stavba elektrárny zařazena v roce 2005 mezi sedm divů Česka. Zájemci se s tímto procesem i s celou stavbou mohou seznámit v rámci exkurzí pořádaných po celý rok.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.