Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Romové v Česku

Romové v Česku

Jedna z etnických menšin České republiky, která se dlouhodobě potýká s diskriminací. Po boku českých obyvatel žije od počátku 15. století.


Autor: Alois Schönn – Palais Dorotheum, 11. prosince 2013, Lot Nr. 232, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31312251
Podrobné informace

Pravlastí Romů je Indie; opouštěli ji po vlnách a dnes žijí téměř v celém světě. První prokazatelné zprávy o jejich přítomnosti na území dnešní České republiky pochází z doby kolem roku 1417. V té době se pohybovali po střední Evropě v poměrně velkých kočujících skupinách, někteří příslušníci komunity se občas usazovali, někdy pouze na zimní období, případně i celoročně. Pravidelně docházelo k jejich pronásledování. Největší tragédií moderní historie se stala druhá světová válka, která s sebou přinesla téměř úplné vyvraždění Romů v Čechách a na Moravě. Dnes největší část české romské minority tvoří olašští Romové, kteří se po válce přestěhovali ze Slovenska. Kromě toho zde zůstala malá část maďarských a německých Romů, druhým zmíněným se také říká Sintové. 30. 8. 1969 byla v Brně založena první úředně povolená romská organizace v českých zemích – Svaz Cikánů-Romů. Dodnes jsou Romové v České republice majoritní společností vnímaní negativně a potýkají se s velkou diskriminací. K mezinárodním symbolům romského etnika patří vlajka, která se skládá z modrého a zeleného pruhu a z červené čakry s 16 paprsky uprostřed. Přijata byla roku 1971, ve stejné době, jako byla píseň Gejľem, gejľem prohlášena za romskou hymnu.

Použité zdroje
COHN, Werner. Cikáni. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 61 s. Studie; sv. 57. ISBN 978-80-7419-008-7.
DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů: vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 199 s. ISBN 80-7067-395-8.
UNUCKOVÁ, Michaela. Žijí mezi námi: historie a současnost Romů. Karviná: Sdružení Romů severní Moravy, 2007. 35 s. ISBN 978-80-239-9286-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.