Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rozpočítadla

Rozpočítadla

Tradiční říkanky používané za účelem vylosování jednoho hráče ze skupiny dvou a více osob.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Rozpočítadla jsou rytmické dětské říkanky, které se používají pro rozdělování úloh, zejména ve hře. Při rozpočítávání se hráči postaví do kruhu a jeden z nich odříkává básničku, například: „U potoka roste kvítí, říká se mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč!“ Při vyslovení každé slabiky se postupně ukazuje prstem na jednoho člena skupiny po druhém. Ten, na koho vyjde poslední slabika (obvykle jednoslabičné slovo jako „pryč“ nebo „ven“), vypadává z kola, ihned se pak začne rozpočítávat znovu. To se opakuje tak dlouho, dokud nezbyde jediný hráč. Poslední zbylý hráč prohrává a následně se obvykle musí ujmout nějakého úkolu. V dětském kolektivu se rozpočítadla používají před začátkem her, jako je například hra „na babu“. Rozpočítáváním se vylosuje první hráč, kterému připadne role „baby“ a musí honit ostatní. Vzhledem k délce rozpočitávacích říkanek je velmi obtížné předem odhadnout, kdo vypadne příště, a proto se s každým opakováním stupňuje napětí. Někdy se naopak rozpočítává pouze jednou a ten, kdo vypadne z kola jako první, se musí ujmout úkolu, o nějž se losovalo.

Rozpočítadla představují výtvory lidové poezie, předávané po staletí z generace na generaci. Jsou součástí dětského folkloru a jako taková často obsahují slova, která jsou nesrozumitelná nebo nedávají smysl (což může v některých případech platit i pro celou říkanku). Takové výrazy navozují dojem tajemnosti, mohou napodobovat jazyk dospělých, případně dokládají archaičnost daného útvaru. V české lidové tradici existuje mnoho různých rozpočítadel, která navíc obvykle mají řadu variací. K nejběžnějším českým rozpočítadlům patří ententýky, enyky benyky či zlatá brána.

Závěrečná část rozpočítadel často končí „ať je to ten, nebo ten, ten/tak musí jít z kola ven“ a používá se jako idiomatická fráze, která naznačuje možnost zcela náhodného vyřazení kohokoli z kolektivu apod. bez ohledu na jeho schopnosti.

Použité zdroje
ZAPLETAL, Miloš. Špalíček her: pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988. 357 s.
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Vyd. 2., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 573 s. ISBN 80-86061-13-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.