Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rudolf Firkušný

Rudolf Firkušný

Světoznámý klavírista a jeden z hudebních symbolů první republiky. Profesor na Juilliard School v New Yorku, doctor honoris causa Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a JAMU v Brně.


http://multimedia.ctk.cz/foto/document/1960908/2
Podrobné informace

*11. 2. 1912 Napajedla – *19. 7. 1994 Staatsburg, USA

Rudolf Firkušný již ve třech letech hledal na klavíru melodie a písničky, jež hrávaly pochodující kapely. Pověsti o nadaném chlapci se dostaly až k Leoši Janáčkovi. Ten se v roce 1917 s Firkušným setkal, rozpoznal mimořádné hudební nadání pětiletého chlapce a svěřil zázračné dítě do péče profesionálních učitelů. Sám Janáček učil Firkušného devět let skladbu a hudební teorii na konzervatoři. Firkušný studoval skladbu i u Josefa Suka a jeho profesory klavíru byly manželé Růžena a Vilém Kurzovi. Maturoval na gymnáziu v Bučovicích. V osmi letech Rudolf Firkušný poprvé koncertoval, v jedenácti vystoupil s Českou filharmonií a následovala i první zahraniční koncertní cesta do Vídně. Díky prezidentu Masarykovi získal mladý klavírista stipendium do Paříže, kde studoval u profesora Alfreda Cortota. Je známá jeho věta „Vy už nepotřebujete učitele, ale obecenstvo!“

Ještě před válkou navštívil všechny evropské země a prosazoval díla českých autorů, včetně těch soudobých, kteří komponovali přímo pro něj. Mezi nimi zaujímal přední místo Bohuslav Martinů, s nímž se Firkušný přátelil přes 30 let, až do smrti skladatele roku 1959. Za války mu Amerika poskytla útočiště a stala se jeho druhou vlastí i po roce 1948. Časem se stal profesorem klavírní hry na slavné newyorské konzervatoři Juilliard School, kterou zakládal Antonín Dvořák a byl jejím prvním ředitelem. Desítky let se Rudolf Firkušný pohyboval mezi světovou klavírní elitou a v dějinách české klavírní hry je zcela výjimečnou postavou. V jeho hře se snoubil technický perfekcionismus s básnivostí. Je nositelem prestižní hudební ceny Grammy Award z roku 1993 za nahrávku s operní pěvkyní Gabrielou Beňačkovou.

Firkušného po větší část jeho kariéry slyšelo pouze zahraniční publikum, doma mělo být jeho jméno vymazáno a ve vlasti začal znovu koncertovat až na sklonku života. Poprvé to bylo v roce 1990 na festivalu Pražské jaro spolu s dirigentem Rafaelem Kubelíkem. Od roku 2013 se v Praze koná mezinárodní Klavírní festival Rudolfa Firkušného.

Použité zdroje
ŠAFAŘÍK, Jiří. Rudolf Firkušný. Nadace Universitas Masarykiana, Brno 1994. 228 s. ISBN 80-85834-10-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.