Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
STUD z.s.

STUD z.s.

Brněnská nevládní nezisková organizace podporující práva osob LGBTQIA+. Účelem jejího zřízení je integrace minoritního společenství a vedení široké informativní veřejné kampaně. Cílem je detabuizace a zrovnoprávnění sexuální menšiny, boj proti předsudkům a stereotypům.


Podrobné informace

STUD, z.s., je jednou z nejaktivnějších organizací svého druhu v České republice. Vznikla v roce 1996 jako spolek vysokoškolských studentů s homosexuální a bisexuální orientací pod původním názvem STUD Brno či také STUD-lgb. Od počátku až do zániku v roce 2000 byla organizace členem SOHO. V roce 2004 byl spolek STUD též zakládajícím členem dnes už neexistující Gay a lesbické ligy, která se významnou měrou zasadila o uzákonění registrovaného partnerství a odstranění diskriminace menšiny LGBTQIA+. V roce 2000
STUD inicioval filmový festival Duha nad Brnem, který postupně přerostl v dnešní Mezipatra. V letech 1998 a 2000 pořádal finále celostátní soutěže Gay Man CZ.

K cílům organizace STUD patří od počátku podpora mladých lidí z komunity LGBTQIA+, usnadnění procesu vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, předcházení sebevraždám a eliminace používání různých návykových látek nejmladšími.

STUD rozvíjí i další projekty, případně se na nich podílí. Patří k nim například činnost sdružení GaTe, které bylo založeno v roce 2003. Jeho název se odvozuje od anglického slova gate, brána, ale je také aluzí na zkratku sousloví Gay Teens. Má za cíl podporovat mladé gaye v období jejich coming-outu a organizovat pro ně pravidelná setkání či společenské akce. STUD pořádá také Queer ball, netradiční a neformální ples pro lidi z komunity LGBTQIA+ a jejich přátele. Dalším projektem je Studividlo, amatérské divadlo. Prostor pro další rozmanité aktivity zajišťuje projekt QueerLab. STUD provozuje také Queer knihovnu, obsahující více než 500 titulů, domácích a cizích tiskovin, románů a vědeckých publikací věnujících se tematice queer. Spolek připravuje také LBGT mapu Brna s místy otevřenými všem bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.