Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Samuel Fritz

Samuel Fritz

Jezuita, misionář, cestovatel, kartograf a geograf českého původu, působící především v Jižní Americe.


Fritzova mapa Amazonky a Orinoka Samuel Fritz SJ (1654 – 1725, 1728 or 1730) / Public domain
Podrobné informace

*9. 4. 1654 Trutnov – 20. 3. 1725 Jéberos, Peru

Samuel Fritz pocházel z Trutnova, kam jeho předkové přišli po bitvě na Bílé hoře z Německa. Studoval na gymnáziu v Jičíně a v Hradci Králové a na filozofické fakultě pražské univerzity. V roce 1673 vstoupil do jezuitského řádu a zahájil svou pedagogickou činnost. Učil latinu v Uherském Hradišti, Březnici a v Brně. V roce 1679 odešel studovat teologii a v roce 1683 přijal kněžské svěcení. V témže roce na vlastní žádost odchází z Čech jako jezuitský misionář do Jižní Ameriky. Tento kontinent procestoval od Atlantského oceánu až po oceán Tichý. Stal se misionářem u indiánských kmenů v povodí řeky Amazonky. Založil celkem 41 indiánských vesnic, tzv. redukcí, jejichž centrem byl vždy křesťanský kostel. Při své misijní činnosti se zřekl násilí a na domorodé obyvatele působil především svou neochvějnou vírou a diplomatickým umem. Jeho životní osudy poznamenaly i spory Španělů a Portugalců o území, na němž Fritz působil.

Vedle své misijní činnosti se Fritz věnoval i geografické a kartografické činnosti. Mezi lety 1689–1691 nakreslil velmi ceněnou podrobnou mapu řeky Amazonky (od pramene až po ústí) a jako první člověk určil její počátek, a to v jezeře Lauricocha. Mapa vyšla tiskem v roce 1707. Není bez zajímavosti, že Fritzův poznatek o prameni Amazonky v tomto jezeře, mnohými badateli zpochybňovaný, definitivně vyvrátily až dvě expedice pražské přírodovědecké fakulty vedené profesorem Bohumírem Janským v letech 1999 a 2000. Kromě uvedené mapy se dochoval i Fritzův zajímavý deník, v němž podrobně zapisoval své životní osudy.

Samuel Fritz, který sám sebe v duchu zemského patriotismu považoval za Čecha, se stal jedním z nejúspěšnějších jezuitských misionářů a jedním z prvních Evropanů, kteří procestovali napříč jihoamerický kontinent. Svým dílem se natrvalo zapsal do dějin světové kartografie. Ve své vlasti je dnes téměř zapomenut. Až v 90. letech 20. století po něm byla pojmenována ulice v rodném Trutnově.

Použité zdroje
Koláček, J.: Samuel z Trutnova, Refugium-Velehrad, Velehrad 2000
Broulová Šimková, K.: Samuel Fritz – České stopy na březích Amazonky, Kant, Praha 2002
Toma Yaroslavov Nechev Samuel Fritz – zapomenutý cestovatel, rkp bakalářské práce obhájené na FF UK v roce 2011 (vedoucí práce Jiří Hasil), dostupné z:
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=be634b5d0dbd0cfc9b6505d0a011dddf&tid=1&do=xdownload&fid=130054051&did=113639&vdetailu=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Fritz

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.