Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Šítkovská věž

Šítkovská věž

Vodárenská věž, z níž v 80. letech Státní bezpečnost sledovala budovu, kde bydlel Václav Havel.


Autor: VitVit / CC BY-SA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0%C3%ADtkovsk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_2.jpg)
Podrobné informace

Šítkovská vodárenská věž se nachází v jedné z centrálních částí Prahy, mezi pravým břehem Vltavy a jižní částí Slovanského ostrova. Současná budova věže vyrostla mezi lety 1588–1591 na místě původní dřevěné vodárenské věže z konce 15. století zničené požárem. Výška věže je 47 metrů a věž je již od svého vzniku šikmá – odchylka od její svislé osy činí 42 cm. Až v roce 1927 byla stabilita věže zajištěna železobetonovým základovým věncem a později i dalšími rekonstrukčními pracemi.

Silnější kamenná konstrukce věže byla sice ve srovnání se svou předchůdkyní odolnější vůči požárům, ale nedokázala se vyhnout škodám způsobeným válkami. Při obléhání Prahy Švédy byla věž poškozena ostřelováním v roce 1648 a její následná přestavba trvala tři roky. Během opravy dostala věž novou střešní barokní báň. Šítkovská věž zásobovala vodou Nové Město pražské až do roku 1847, kdy přestala sloužit svému původnímu účelu. Ve druhé polovině devatenáctého století bylo dokonce plánováno věž zbourat, ale zabránil tomu zásah Umělecké besedy (občanského sdružení českých umělců).

Část historie věže je dnes popsána třemi pamětními deskami, které svědčí mimo jiné o obléhání Prahy Švédy. Další zajímavostí je to, že věž byla za komunistického režimu pro veřejnost uzavřena a na konci sedmdesátých let zde byla zřízena pozorovatelna Státní bezpečnosti, odkud byl sledován vchod do domu na Rašínově nábřeží, kde bydlel Václav Havel.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

JÁSEK, Jaroslav, FIALA, Michal. Šítkovská vodárna a Karel Mělnický. Praha: Scriptorium, 2004.

JÁSEK, Jaroslav. Pražské vodní věže. Praha: VR Atelier, 2000.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.