Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Skupina výtvarných umělců v Brně

Skupina výtvarných umělců v Brně

Brněnské umělecké sdružení výtvarníků, architektů, historiků umění a kritiků, které existovalo v meziválečném Československu a podílelo se na rozvoji moderního umění na Moravě.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Skupina výtvarných umělců v Brně byla založena 10. 12. 1922. Za jejím vznikem stojí umělci, kteří vystoupili z jiné brněnské skupiny, Klubu výtvarných umělců Aleš (KVU Aleš). Tito umělci byli představiteli nové generace, kteří kladli důraz na moderní pojetí umění a neshodli se s konzervativním vedením KVU Aleš. Brněnská skupina se orientovala na moderní umění a zakládala si na kvalitě práce podle vzoru Spolku výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), s nímž těsně spolupracovala. Ke skupině se hlásili nejen malíři a sochaři, ale také architekti, teoretici a historikové umění, později se přidali také sběratelé umění a mecenáši. Během svého působení skupina zažívala nepochopení a nepřijetí ze strany veřejnosti, měla finanční potíže spojené s absencí vlastních výstavních prostor. Nehledě na všechny problémy skupina pořádala vlastní výstavy, nikdy však nedokázala založit vlastní umělecký časopis. V březnu 1939 bylo rozhodnuto opět se spojit s Klubem výtvarných umělců Aleš, a tak vznikla nová Skupina výtvarných umělců moravskoslezských Aleš v Brně.

Členy sdružení nebyli pouze brněnští výtvarníci, ale prakticky všichni modernisté, jejichž dílo bylo spojováno s tímto městem. Mezi nejvýznamnější členy patřili výtvarníci Antonín Procházka, Jaroslav Král, Eduard Milén, Josef Kubíček, Petr Dillinger, Josef Šíma, architekti Bohuslav Fuchs, Emil Králík, Stanislav Josef Sochor, historici umění Albert Kutal a Václav Richter aj.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
NOVÁKOVÁ, Lucie. Skupina výtvarných umělců v Brně. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Helena MAŇASOVÁ HRADSKÁ.
Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938: [Katalog] výstavy, Brno, 8. září - 2. října 1960. Brno: Moravské museum, 1960. [8] s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.