Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Společnost pro queer paměť

Společnost pro queer paměť

Spolek, jehož cílem je shromažďovat a archivovat příběhy příslušníků komunit LGBTQIA+ na území České republiky. Provozuje také Centrum pro queer paměť.


Teplá Praha. Průvodce po queer historii hlavního města.
Podrobné informace

Cílem spolku Společnost pro queer paměť, registrovaného 27. 11. 2013, je vyplnění mezery v kontinuitě paměti a vytvoření archivu dějin komunit LGBTIQA+ v České republice. Jejich příslušníci totiž byli často z řetězu příbuzenských generací vyčleněni. Jedná se hlavně o popisy pamětníků a rovněž předměty související s historií queer, například časopisy, dopisy, fotografie či umělecké předměty. Spolek čerpá také z policejních a psychiatrických archivů, jeho záměrem je však především vytvoření alternativního archivu lidské povahy. Jak uvedla předsedkyně vědecké rady Společnosti pro queer paměť Milena Bartlová, seznamy pořizované policií nebo pro potřeby psychiatrické péče často neheteronormativní občany
stigmatizovaly a dokumentují především povahu represí vůči nim.

Vzhledem k omezenému počtu písemných dokladů pracují členové organizace často s mluvenými zdroji, vytvářejí tedy soubor orálně-historických dokumentů a jednotlivé příběhy seniorů a seniorek získávají status historického pramenu. Členové spolku považují tento segment činnosti spolku za velice důležitý, neboť osobní historie lidí této orientace s důrazem na menšinovou zkušenost byla velice často zamlčována, protože její nositelé přežívali na okraji společnosti a v průběhu dějin byli kvůli své psychosexuální totožnosti vždy diskriminováni.

V roce 2015 Společnost pro queer paměť zahájila činnost Centra pro queer paměť, neziskového pracoviště poskytujícího prostor pro zaznamenávání svědectví příslušníků starší generace LGBTQIA+ na území České republiky. Výsledky práce odborníků, jež tvoří společnost, jsou postupně zpřístupňovány a každý zájemce si může objednat prohlídku centra včetně přístupu ke knihovně či archivům. K aktivitám centra patří i publikační činnost, jako výsledek práce kolektivu autorů vyšla například v roce 2014 kniha Teplá Praha:
Průvodce po queer historii hlavního města 1380–2000 s popisem míst, která jsou pro komunitu LGBTQIA+ významná.

Použité zdroje
https://www.queerpamet.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.